info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Verbindende factor in duurzame landbouw

Verbindende factor in duurzame landbouw

Provincie Flevoland, Waterschap Zuidezeeland en LTO Noord werken in het Actieplan Bodem en Water (ABW) op een bijzondere manier samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbo...

Lees meer

Iedere 10e aanmelder ontvangt een spade!

Iedere 10e aanmelder ontvangt een spade!

Meld u aan voor het project Zicht op de Bodemstructuur en maak kans op een spade! In het project neemt u samen met uw buur(t)man én een deskundige de bodemkwaliteit van uw grond...

Lees meer

Door de bodem het water zien

Door de bodem het water zien

Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarisch...

Lees meer

Geslaagde inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland...

Geslaagde inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland'

Op donderdag 26 januari vond bij  Aeres Hogeschool in Dronten de inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland' plaats. Bodemdeskundigen vertelden over de Flevolands...

Lees meer

Inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland'...

Inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland'

Donderdag 26 januari organiseren het Actieplan Bodem & Water  (ABW) en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) een inspiratiemiddag om inzichten en kennis over de Flevolandse...

Lees meer

Demonstratiebijeenkomst gewasbescherming

Demonstratiebijeenkomst gewasbescherming

In Flevoland maken veel telers gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Veruit de meeste telers gaan hier zorgvuldig mee om, maar toch kunnen zij niet altijd voorkomen dat resten...

Lees meer

Bijeenkomst compostering- organische stof

Bijeenkomst compostering- organische stof

Organische stof is belangrijk voor een levendige bodem. Daarom brengt het Actieplan Bodem en Water graag verschillende gebiedspartners en agrarische ondernemers met elkaar in co...

Lees meer

Samenwerking Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool

Samenwerking Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool

De provincie Flevoland gaat samenwerken met het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van de Aeres Hogeschool (voorheen CAH Dronten). Dit sluit aan op het Actieplan Bodem en Water (ABW...

Lees meer

Levendige discussies in de Meeuwenhoeve

Levendige discussies in de Meeuwenhoeve

Erfinrichting, bodemverdichting, koolstof in de bodem, beregeningswater en verzilting. Al deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens een bijeenkomst van het Actieplan Bodem & Water...

Lees meer

2e Kennisontmoeting voor agrariërs

2e Kennisontmoeting voor agrariërs

Na een succesvolle eerste kennisontmoeting organiseert het Actieplan Bodem en Water op 30 augustus voor de tweede keer een kennisontmoeting voor agrariërs. Alle agrarische onder...

Lees meer

Erfemissiescan in Flevoland succesvol

Erfemissiescan in Flevoland succesvol

De Maatschap Ceelaert in Biddinghuizen heeft donderdag 14 juli 2016 een cheque voor de 125e erfemissiescan gewasbeschermingsmiddelen in ontvangst genomen. De erfemissiescan is e...

Lees meer

Bijeenkomst kennis delen en ontwikkelen

Bijeenkomst kennis delen en ontwikkelen

Ontwikkelen en delen van (praktijk)kennis is een van de succesvoorwaarden voor de landbouw in Flevoland. Het Actieplan nodigde agrariërs uit voor een informele ontmoeting om de...

Lees meer

Bodemverbetering door maaisel

Bodemverbetering door maaisel

In het project Biomassa is onderzocht hoeveel maaisel er vrijkomt en welke mogelijkheden er zijn om dit maaisel te gebruiken als waardevolle grondstof in plaats van een afvalstof.

Lees meer

Een goed (kuil)gesprek

Een goed (kuil)gesprek

De boerderij van Meindert Eissens aan de Lisdoddeweg in Lelystad was donderdag 16 juni het toneel van het project 'Zicht op de bodemstructuur'. In dit project nemen Flevolandse...

Lees meer

Gratis advies verminderen erfemissies

Gratis advies verminderen erfemissies

Overheid, agrarische sector en toeleveranciers werken samen om de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in Flevoland terug te dringen. Begin november ontvingen 1.50...

Lees meer

Flevolandse Atlas vol bodemkennis

Flevolandse Atlas vol bodemkennis

Meer weten over de Flevolandse bodem? Alle gewenste informatie is eenvoudig te vinden in de Flevolandse bodematlas.

Lees meer

Suikerunie en akkerbouwers in gesprek

Suikerunie en akkerbouwers in gesprek

Op 5 juni 2015 waren enkele bietentelers, de Suikerunie en vertegenwoordigers van het Actieplan Bodem en Water met elkaar in gesprek over een duurzaam bodemgebruik.

Lees meer

Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start!

Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start!

Op 8 december 2014 vertrok er een bus met belangstellende boeren uit Flevoland richting Groningen om kennis te maken met systeemgerichte drainage.

Lees meer

​​​​​​​Kennisbijeenkomst "Goede bodem is goud voor gewas"

​​​​​​​Kennisbijeenkomst "Goede bodem is goud voor gewas"

Loonwerkersbedrijf Breure uit Swifterbant ontving rond de zestig ondernemers uit Flevoland voor de kennisbijeenkomst 'Goede bodem is goud voor gewas'.

Lees meer
Vorige 1 2 3 4 5

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op