info@bodemenwaterflevoland.nl
Actieplan Bodem & Water
Actieplan Bodem & Water

Actieplan Bodem & Water Flevoland

Met oog voor de ontwikkelingen op de akkers, in de kassen en op de boerenerven, wil het Actieplan Bodem & water tot 2020 een verbindende factor zijn voor een duurzame landbouw. We zoeken actief naar verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven in de landbouw, brengen partijen bij elkaar en stimuleren ondernemers een volgende stap te zetten. 

 

Subsidie voor kennisoverdracht (M1)

Subsidie voor kennisoverdracht (M1)

In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019 kan voor de derde keer in de POP3-periode een subsidie worden aangevraagd voor het geven van trainingen, workshops en demonstraties en voor het coachen van (groepen) ondernemers in de agrarische sector. Door middel van deze subsidieregeling wordt kennisoverdracht in de agrarische sector gestimuleerd. Dat draagt bij aan de transitie van de landbouw naar een duurzame en toekomstbestendige sector.

Lees meer
Subsidie voor innovatie en modernisering (M2)

Subsidie voor innovatie en modernisering (M2)

In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019 kunnen Flevolandse agrariërs een aanvraag indienen voor een bijdrage aan fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de agrarische onderneming. Met deze tweede openstelling van de maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering kunnen agrarisch ondernemers subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor innovatie,modernisering en verduurzaming van hun bedrijf. Subsidies kunnen betrekking hebben op onder andere nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatmitigatie en biodiversiteit.

Lees meer
Kennisboekje erfemissie

Kennisboekje erfemissie

Actieplan Bodem en Water Flevoland heeft een kennisboekje uitgebracht: 'Erfemissie? Natuurlijk niet!' Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs deze middelen in het milieu kunnen komen. Voor behoud van een effectief middelenpakket én om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen is het belangrijk om erfemissie aan te pakken.

Lees meer

Heeft u een vraag?

neem contact op