info@bodemenwaterflevoland.nl
Actieplan Bodem & Water
Actieplan Bodem & Water

Actieplan Bodem & Water Flevoland

Met oog voor de ontwikkelingen op de akkers, in de kassen en op de boerenerven, wil het Actieplan Bodem & water tot 2020 een verbindende factor zijn voor een duurzame landbouw. We zoeken actief naar verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven in de landbouw, brengen partijen bij elkaar en stimuleren ondernemers een volgende stap te zetten. 

 

Samen aan de slag met de Onderduikerstocht in de NOP (beeldverslag en rapportage)

Samen aan de slag met de Onderduikerstocht in de NOP (beeldverslag en rapportage)

In de periode 2018-2019 heeft de gebiedsgerichte pilot Onderduikerstocht ingezet op de verbetering van bodemkwaliteit, -structuur en -vruchtbaarheid en de aanpak van erfemissie. Met een beeldverslag en rapportage blikken we terug op deze pilot. Een gebiedsgerichte aanpak waarin ondernemers bodem- en watermaatregelen treffen en de kennis en ervaringen die zij opdoen, binnen heel Flevoland en daarbuiten verspreiden.

Lees meer
Maaibeheer voor bloemrijke slootkanten en nuttige insecten

Maaibeheer voor bloemrijke slootkanten en nuttige insecten

Geschikte leefgebieden voor insecten in het agrarisch gebied in Flevoland zijn er op het eerste oog niet zo veel, maar de potentie is wel degelijk groot. Dit is een van de belangrijke redenen voor een groep boeren om het in Flevoland anders aan te pakken. In de pilot 'aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit' gaan boeren aan de slag met een ander slootkantenbeheer. Half augustus ging de pilot officieel van start.

Lees meer
Aanpak 'boeren leren van boeren' sleutel tot succes

Aanpak 'boeren leren van boeren' sleutel tot succes

Het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW) is de afgelopen jaren succesvol geweest in het verbinden van kennis en handelen bij agrarische ondernemers. Dit blijkt uit de onafhankelijke evaluatie van het programma. Met buurtgenoten werken ondernemers aan bodemkwaliteit en kiezen maatregelen om die te verbeteren. Deze 'boeren leren van boeren' aanpak is volgens de evaluatie voorwaarde voor en sleutel tot een groter bereik en effectiviteit van het programma.

Lees meer

Heeft u een vraag?

neem contact op