info@bodemenwaterflevoland.nl
Actieplan Bodem & Water
Actieplan Bodem & Water

Actieplan Bodem & Water Flevoland

Met oog voor de ontwikkelingen op de akkers, in de kassen en op de boerenerven, wil het Actieplan Bodem & water tot 2020 een verbindende factor zijn voor een duurzame landbouw. We zoeken actief naar verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven in de landbouw, brengen partijen bij elkaar en stimuleren ondernemers een volgende stap te zetten. 

 

Kennisboekje erfemissie

Kennisboekje erfemissie

Actieplan Bodem en Water Flevoland heeft een kennisboekje uitgebracht: 'Erfemissie? Natuurlijk niet!' Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs deze middelen in het milieu kunnen komen. Voor behoud van een effectief middelenpakket én om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen is het belangrijk om erfemissie aan te pakken.

Lees meer
Werken aan water met POP3

Werken aan water met POP3

Tot en met vrijdag 23 november 2018 kan een POP3 aanvraag ingediend worden voor een bijdrage aan niet-productieve investeringen in water. Het belang van een goede waterkwaliteit raakt ons allemaal en agrariërs niet in de laatste plaats. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Afspoeling van erf, perceel en bodem dragen - ook in Flevoland - bij aan te hoge concentraties nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water.

Lees meer
Demonstratie suikerbietenoogst is publiekstrekker

Demonstratie suikerbietenoogst is publiekstrekker

Bezoekers van AgroTechniek Holland konden tijdens een velddemo ervaren wat de effecten van verschillende rooiers en transportsystemen precies zijn op de ondergrond. De demonstraties zijn een goede publiekstrekker gebleken. Elke dag hebben tientallen tot een kleine honderd mensen de demonstratie bezocht. Onder wie veel MBO en HBO-leerlingen; de boeren van de toekomst. Voor een groep van 20 loonwerkers is nog een speciale demonstratie georganiseerd.

Lees meer

Heeft u een vraag?

neem contact op