info@bodemenwaterflevoland.nl
Actieplan Bodem & Water
Actieplan Bodem & Water

Actieplan Bodem & Water Flevoland

Met oog voor de ontwikkelingen op de akkers, in de kassen en op de boerenerven, wil het Actieplan Bodem & water tot 2020 een verbindende factor zijn voor een duurzame landbouw. We zoeken actief naar verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven in de landbouw, brengen partijen bij elkaar en stimuleren ondernemers een volgende stap te zetten. 

 

Kennisdag Bodem & Water wederom een succes

Kennisdag Bodem & Water wederom een succes

Op maandag 4 februari 2019 vond de tweede 'editie' van de Kennisdag Bodem & Water plaats in de Meerpaal in Dronten. Dat er animo voor was, bleek al gauw: meer dan 200 agrariërs meldden zich van te voren aan. De dag stond in het teken van duurzaam bodem- en waterbeheer en hoe je als agrariër het beste met de klimaatverandering in Flevoland om kunt gaan. Verpakt in workshops als 'creatief met ijzer', 'droogte en structuur, wat leert 2018' en 'bodemverdichting, terug naar de basis' werden praktische voorbeelden besproken en nuttige adviezen gedeeld.

Lees meer
Kennisboekje erfemissie

Kennisboekje erfemissie

Actieplan Bodem en Water Flevoland heeft een kennisboekje uitgebracht: 'Erfemissie? Natuurlijk niet!' Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs deze middelen in het milieu kunnen komen. Voor behoud van een effectief middelenpakket én om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen is het belangrijk om erfemissie aan te pakken.

Lees meer
Rondgang groenbemesters Zicht op de Bodemstructuur

Rondgang groenbemesters Zicht op de Bodemstructuur

Wat groenbemesters bovengronds en vooral ondergronds doen zagen de deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur op dinsdag 30 oktober bij een rondgang met bodemdeskundige Coen ter Berg. Meerdere deelnemers experimenteren dit najaar met diverse groenbemestersmengsels. Een mooie gelegenheid om met elkaar te kijken en te bespreken wat de diverse mengsels doen. Op drie plaatsen in Flevoland zijn groenbemesters beoordeeld en is er gekeken hoe het met het bodemleven was gesteld.

Lees meer

Heeft u een vraag?

neem contact op