info@bodemenwaterflevoland.nl

Erfemissiescan

Overheid, agrarische sector en toeleveranciers werken samen om de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in Flevoland terug te dringen. Erfemissies op bedrijven met open teelten kunnen op verschillende manieren worden verminderd. Denk hierbij aan het opvangen en zuiveren van restvloeistof en reinigingswater van de spuitmachine. Samen met de adviseur van de gewasbeschermingsmiddelenleverancier of adviesdienst vult de agrariër de erfemissiescan in door het erf na te lopen en te ontdekken waar nog een verbeterslag kan plaatsvinden. 

Waarom? 

De agrarische sector heeft op het gebied van gewasbescherming veel milieuwinst geboekt. Ondanks deze inspanningen meet het waterschap nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Door zelf actief aan de slag te gaan, kan de agrarische sector voorkomen dat extra beperkingen op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen komen te staan óf zelfs toelatingen worden ingetrokken. De gegevens van de erfemissiescans komen niet beschikbaar voor het waterschap, zodat deze ook niet worden gebruikt voor handhaving. Ook de gegevens van de metingen worden niet gebruikt voor handhaving, maar voor bewustwording.

Meer informatie over de erfemissiescan vindt u op www.toolboxwater.nl of www.erfemissiescan.nl. Bij het zelf uitvoeren van de erfemissiescan moet een agrariër zich eenmalig registreren.

>>Erfemissiescan

Heeft u een vraag?

neem contact op