info@bodemenwaterflevoland.nl

Van afvoergreppels naar infiltratiegreppels

Via afvoergreppels komt overtollig regenwater met gronddeeltjes, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks in de sloot. Het heeft de voorkeur om infiltratiegreppels aan te leggen.

Van afvoergreppels…

Bij wateroverlast op het land worden soms afvoergreppels gegraven om het water sneller af te voeren naar de sloot. In diverse gebieden in Flevoland liggen die er al vlak na het zaaien, poten en planten of liggen er permanente afvoerbuizen naar de sloot. Dat betekent niet alleen een verlies van kostbare meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook een vermindering van de waterkwaliteit.

… naar infiltratiegreppels

Infiltratiegreppels vangen bij normale weersomstandigheden het afstromende regenwater van het perceel op en dit water komt niet in de sloot terecht. Bij meer regen krijgt de eerste ‘golf’ water (first flush), die de meeste meststoffen en middelen bevat, de kans om te infiltreren in de bodem.

Infiltratiegreppel in een groene bufferstrook

Infiltratiegreppel in een groene bufferstrook

 

Eventuele overloopbuis

Bij hevige regen kunt u overtollig water eventueel via een overloopbuis (noodoverstort) afvoeren naar de sloot. De onderkant van de overloopbuis naar de sloot ligt in een infiltratiegreppel ongeveer 20-25 boven de bodem van deze greppel. Bij normale neerslag infiltreert het water in het perceel en gaan er geen meststoffen en middelen verloren.

Infiltratiegreppel met overloopbuis (noodoverstort) naar de sloot

Infiltratiegreppel met overloopbuis (noodoverstort) naar de sloot

Praktijkonderzoek infiltratiegreppels

De komende jaren gaat Wageningen Research verschillende typen infiltratiegreppels uitproberen. Vervanging van afvoergreppels door infiltratiegreppels is op sommige percelen lastig. We willen daarom graag meer ervaring met infiltratiegreppels opdoen. Vooral op praktijkpercelen waar nu nog vaak afvoergreppels worden gegraven. Zo hopen we tot praktisch uitvoerbare maatregelen te komen om verlies van meststoffen en middelen naar de sloot te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren.

>>Van afvoergreppels naar infiltratiegreppels

Heeft u een vraag?

neem contact op