info@bodemenwaterflevoland.nl

ABW 2014 - 2016

Het Actieplan Bodem en Water (ABW) is een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst tussen LTO Flevoland, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. De eerste samenwerkingsovereenkomst werd in 2014 gesloten. Het programma richt zich op agrariërs en werkt aan bewustwording door stimuleren van kennisdeling, demonstratie en het uitnodigen van ondernemers om initiatieven en maatregelen te nemen voor duurzaam bodemgebruik en schoon en voldoende water. De afgelopen jaren zijn er vanuit het ABW hiervoor meerdere activiteiten en projecten georganiseerd. Bijvoorbeeld het project 'Zicht op de bodemstructuur', waarbij boeren leren hun eigen bodem te beoordelen door het graven van een profielkuil.  Ook zijn er meerdere kennis en demonstratie activiteiten georganiseerd over het tegengaan van emissies van het erf naar het oppervlaktewater.

Evaluatie

Eind 2016 is het Actieplan Bodem en Water positief geëvalueerd voor de periode 2014-2016. Een van de belangrijkste conclusies van de evaluatie is dat met het Actieplan Bodem en Water veel agrariërs zijn bereikt, kennis over het belang van schoon water en gezonde bodem vergroot en daar mee beweging creëert.  De bewustwording van agrariërs is de afgelopen periode in gang gezet. Nu gaat het om toepassen. Met name de bodemproblematiek is een vraagstuk dat niet in een korte periode kan worden opgelost. Dit vraagt een lange adem. Voor het bereiken van de doelen is tijd benodigd en daarmee ook voortzetting van het ABW.

Vooruitblik: nieuwe manier van werken

We gaan voor de komende periode met een andere benadering aan de slag: faciliteren bij het tot stand brengen van projecten van onderaf in plaats van zelf uitvoeren. Daarnaast gaan we dit combineren met het bevorderen van het delen van activiteiten, kennis en ervaring tussen projecten en partners. Denk hierbij aan een kennisplatform, dat een naast een website ook bestaat uit Flevolandse kennisdagen met meerdere partners. Om grote groepen ondernemers te bereiken gaan we de komende periode samenwerking zoeken met nieuwe partners om te werken aan bewustwording en activering van de ondernemers. Denk hierbij aan partijen die ondernemers ontmoeten, zoals de toeleverende en afnemende partijen.

P3086111klein ABW-Rutten-161108dv021 klein bijeenkomstjan17-2klein 003 spaarwater_3_0 spaarwater_4_0 DSC_0331k DSC_0349 DSC_0305k webDSC_3973 webDSC_3974

Evaluatie 2014 - 2016      (pdf)  

Activiteiten 2014 - 2016  (pdf)

>>ABW 2014 - 2016

Heeft u een vraag?

neem contact op