info@bodemenwaterflevoland.nl

Groene draad in het klimaat

Met de grotere hoeveelheid neerslag die in Nederland voorspeld wordt in de winter komt de verwering van de bouwvoor steeds meer onder druk te staan. Structuuropbouw door planten(beworteling) en bodemleven is in een natter klimaat een alternatieve methode en biedt mogelijk meer zekerheid, om dit doel te bereiken. Meer en meer telers hebben daarom interesse in het winter bedekt houden van het land met groenbemesters of gewasresten.

Groenbemesters in het bouwplan

Maar jaarrond bedekt houden is echter meer dan alleen een groenbemester langer laten staan. Er komen meer keuzes en aanpassingen bij kijken met hierbij de nodige vragen: Hoe en wanneer voer ik de hoofdgrondbewerking uit (zoals niet-kerend, spitten, ondiep ploegen of direct na de graanoogst ploegen, etc.), wil ik afhankelijk zijn van glyfosaat, hoe kan ik het volggewas zaaien, etc..

Afbeelding groenbemesters bij Maik Verwer

Het project ‘Groene draad in het klimaat’ is opgestart om een waardevolle bijdrage aan bodemkwaliteit, biodiversiteit, klimaat en economisch bedrijfsresultaat te leveren door telers te stimuleren om groenbemesters als een integraal onderdeel van het bouwplan in te zetten. De inzet is dat de bodem jaarrond is bedekt, hetzij met een gewas of een groenbemester of resten daarvan. Hiervoor is meer inzicht en kennis nodig om de juiste keuzes te maken. Elk teler maakt andere afwegingen binnen de context van het eigen (economische) bedrijfssysteem en heeft daardoor andere (technische) oplossingen nodig. In de proeftuin gaan telers zelf leren keuzes te maken en te handelen op basis van kennis.

Maik Verwer van Landbouwbedrijf Verwer in Kraggenburg is een van de deelnemers van het project Groene draad in het klimaat. Hij gebruikt groenbemesters in zijn bouwplan en hecht waarde aan het project om kennis te delen en de juiste keuzes te kunnen maken. Bekijk de video van Maik Verwer.

Vragen

De belangrijkste vragen die telers stellen zijn:
Hoe kan ik de bodem jaarrond bedekt houden, hetzij met een gewas of een groenbemester of resten daarvan met behoud van opbrengsten?
De deelvragen daarbij kunnen zijn:

 • Waar liggen de mogelijkheden in mijn bouwplan om in de winter het land groen of bedekt te houden door een gewas of groenbemesters te telen?
 • Welke groenbemesters(mengsels) passen hierbij en hoe maak ik zelf de juiste keuze?
 • Wanneer en hoe kan ik de hoofdgrondbewerking het beste uitvoeren?
 • Hoe zorg ik ervoor dat volggewassen geen last hebben van (ondergewerkte) gewasresten en welke risico’s zijn er en hoe kan ik deze beperken?
 • Welke meerwaarde hebben groenbemesters/vanggewassen voor mijn bedrijf qua bodemkwaliteit en economisch rendement, de biodiversiteit en mijn omgeving?

Afbeelding Groenbemesters zaaien

Werkwijze in het project

Het project is gestart met een groep van 6 bedrijven die al enige ervaring hebben met winter bedekt houden, maar die nog wel tegen vragen aanlopen. Inmiddels is ook een tweede groep gestart. De deelnemers komen uit de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

Aanpak in het project is:

 • Een bedrijfsbezoek door een bodemexpert om de concrete vragen en bedrijfssituatie per deelnemer te verkennen.
 • Een bodemadvies voor verbetering van de aanpak (huidige aanpak is de basis voor deze winter).
 • Begeleiding bij experimenten.
 • Organisatie van velddemonstraties.
 • Twee groepsbijeenkomsten om kennis onderling uit te wisselen.
 • Monitoring van de strategie op ontwikkeling bodemstructuur, waterhuishouding, bodemleven en bovengrondse biodiversiteit

Coen ter Berg en Anna Zwijnenburg begeleiden de deelnemers. Wilt u ook meedoen, geeft u zich dan op als deelnemer door een mail te sturen naar Albertjan.olijve@boerennatuurflevoland.nl.

Download de flyer over dit project

 

>>Groene draad in het klimaat

Heeft u een vraag?

neem contact op