info@bodemenwaterflevoland.nl

Stikstofbenutting Vuursteentocht

Resultaten KIWK onderzoek naar bronnen en routes van stikstof

In een onderzoeksproject van de Kennis Impuls Waterkwaliteit zijn de bronnen en routes van stikstof in de Vuursteentocht onderzocht. Belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Ongeveer een derde van de stikstof komt in de vorm van ammonium (NH4) via kwel in de tocht en heeft een natuurlijke herkomst.
  • De rest (twee derde) komt als nitraat (NO3) door uitspoeling vanuit percelen via kleischeuren, drains en kavelsloten in de tocht terecht.
  • Oppervlakkige perceelafspoeling is geen belangrijke emissieroute voor nitraat in dit gebied.
  • Alleen bij onafgedekte mesthopen spoelt water met hoge nitraatconcentraties van percelen af.

Wilt u live gegevens over de waterkwaliteit bekijken?  Actuele waterkwaliteit Vuursteentocht

ABW-studiegroep onderzoekt betere stikstofbenutting Vuursteentocht

Een studiegroep van akkerbouwers rond de Vuursteentocht onderzoekt hoe zij stikstof op hun percelen zo goed mogelijk kunnen benutten. Zij willen dat zoveel mogelijk stikstof ten goede komt van het gewas en er minder nitraat uitspoelt. Ze verwerken hun bemestings- en opbrengstgegevens in stikstofplanner NDICEA (Online NDICEA stikstof & koolstofplanner | Louis Bolk Instituut). Hiermee kunnen ze de stikstofgift beter afstemmen op de gewasbehoefte gedurende het jaar. Met nitraatstrips meten ze zelf eenvoudig het nitraatgehalte in drainagewater of de sloot. Ook onderzoeken zij of ze de stikstofgift kunnen beperken op basis van N-min metingen in het voorjaar. In bijeenkomsten koppelen ze theorie en onderzoekservaring aan praktijkervaring. Aequator Groen & Ruimte en WUR Open teelten begeleiden hen daarbij. Door dit een aantal jaren te doen, hopen ze de stikstofbenutting te vergroten. 

Tabel vuursteentochtStikstofplanner NDICEA (Online NDICEA stikstof & koolstofplanner | Louis Bolk Instituut)

 

 

 

Nitraatstrips

Nitraat strips

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

Lees de nieuwsbrieven:

En kijk op www.vuursteentocht.nl.

 

>>Stikstofbenutting Vuursteentocht

Heeft u een vraag?

neem contact op