info@bodemenwaterflevoland.nl

Zicht op de bodemstructuur

De kracht van de Flevolandse landbouw is de homogeniteit van de grond en de goede verkaveling. Niet gek dus dat er door de boeren in Flevoland intensief gebruik wordt gemaakt van de bodem. Maar… Hoe zorgen we ervoor dat deze bodem bruikbaar en in goede conditie blijft voor de toekomst? Door de bodem goed te analyseren, bewerken en onderhouden. Hoe we dat doen? Door van de bodem én van elkaar te leren. Bijvoorbeeld door letterlijk een kuil te graven. Op die manier kunnen we de bodem beoordelen en vervolgens ook de juiste maatregelen treffen. Dit is voor veel agrarische ondernemers nog onbekend terrein. Om hier kennis over op te doen kunnen zij zich binnenkort aanmelden voor het project ‘Zicht op de bodemstructuur’, onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water. De ontwikkel- en testfase van dit project wordt op dit moment vanuit de provincie met experts, een aantal boeren en FAC vormgegeven. Het project zal voortgezet worden als een subsidieregeling, met FAC als coördinerende partij.

Kuilen graven met experts

Wanneer je je als boer aanmeldt voor het project, ga je in een groepje en onder begeleiding van bodemexperts aan de slag. Er worden profielkuilen gegraven en vervolgens kunnen de agrariërs de bodem in al zijn facetten beoordelen; van de structuur, bodem-opbouw en storende lagen, tot aan de verdichting, organische stof, bodemleven en de ontwatering. Naast deze kuilgesprekken worden er ook individuele kuilgesprekken en terugkomdagen georganiseerd. Door op deze manier letterlijk in de praktijk de bodem te analyseren, krijgen de ondernemers hier meer inzicht in. Dit alles heeft onder andere kennisontwikkeling en -deling op het gebied van duurzaam bodembeheer als doel. Een tweede – en minstens net zo belangrijk – doel is het stimuleren van de boeren om duurzaam bodembeheer toe te passen en daarmee het landbouwkundig gebruik te verbeteren.

Samen met de buur(t)man

Er is veel interesse in de regeling ‘Zicht op de bodemstructuur’. Dit jaar staat het ontwikkelen en testen samen met de boeren centraal. Zij doen dit in twee groepen, in het vroege voorjaar en in de zomer. Omdat je dan alle aspecten van de bodem kunt zien en de doorworteling dan goed zichtbaar en te analyseren is. De ondernemers die hier tot nu toe mee bezig zijn geweest, zijn erg positief en delen hun opgedane kennis en expertise graag met andere agrariërs. Buur(t)mannen Pieter van ’t Zet en Marius Langebeeke uit de Noordoostpolder hebben in het vroege voorjaar al een aantal profielkuilen gegraven. ‘We waren benieuwd of we verschil konden zien tussen de twee systemen. Het voordeel van een duo is dat je er met elkaar over kan praten en kijken of je samen tot een conclusie kan komen,’ leggen de heren uit. Voor de komende maanden staan er weer nieuwe kuilgesprekken gepland, waarbij boeren samen met een buur(t)man de grond kunnen analyseren, bespreken en van elkaar leren.

Uniek instrument: Bodemconditiescore

De Flevolandse boeren doen veel om hun grond te verbeteren. Zo nemen de ondernemers regelmatig een grondmonster om de bodem te onderzoeken op chemische kwaliteit. Ook van de noodzaak van een goede bodemstructuur zijn de agrariërs op de hoogte, het ondernemen van de juiste stappen is alleen niet voor iedereen gesneden koek. Juist het lerende aspect, van elkaar en van experts is daarom belangrijk. De wil om te innoveren is er absoluut, met als doel de bodem van goede kwaliteit te laten zijn.

Samen met de Flevolandse boeren is er een uniek instrument ontwikkeld om de conditie van de bodem te meten: de Bodemconditiescore. Het is al in gebruik, maar wordt verder gefinetuned in de praktijk. Zodat het instrument echt doet waar het voor ingezet moet worden. De Bodemconditiescore kan verschillende soorten grond beoordelen. Aan de hand van foto’s van bijvoorbeeld akkerbouwgewassen of grasland wordt de bodem beoordeeld en op basis daarvan worden conclusies getrokken en maatregelen genomen. Als meetinstrument achteraf is het ook erg waardevol. Bijvoorbeeld om te kijken: wat was de score enkele jaren terug? En vooral, wat heb ik tussentijds gedaan waardoor het is veranderd.

Wilt u meer inzicht in uw eigen bodem? Schrijf u dan, samen met uw buur(t)man, in voor dit project. In onderstaande tabel ziet u waar het project uit bestaat:

Fase A B
Periode juni - augustus vanaf juni
Looptijd 1 - 3 maanden 2 jaar
Stappen Veldexcursie

Individueel bedrijfsbezoek
van bodemexpert
(1 per jaar)

  Zelfstandige bodembeoordeling
met buurman
Bedrijfsbodemadvies
(1 per jaar)
  Terugkomdag Groepsbijeenkomsten
(2 per jaar)
  Kuilgesprek Mogelijkheid voor
experimenteren
  Evaluatiebijeenkomst

Kennisdag Bodem & Water

  Kennisdag Bodem & Water  
Bijdrage per deelnemer € 285,- (excl. BTW) € 375,- (excl. BTW ) per jaar
€ 750,- (excl. BTW) voor 2 jaar

Download hier meer informatie.

Ieder jaar starten nieuwe groepen voor fase A en fase B. Voor deelname aan het project kunt u contact opnemen met Albert Jan Olijve van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), via projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl of 06-51899579.

Folder Zicht op de Bodemstructuur (pdf)

Special Zicht op de Bodemstructuur (pdf)

>>Zicht op de bodemstructuur

Heeft u een vraag?

neem contact op