info@bodemenwaterflevoland.nl

Zicht op de bodemstructuur

De kracht van de Flevolandse landbouw is de homogeniteit van de grond en de goede verkaveling. Niet gek dus dat er door de boeren in Flevoland intensief gebruik wordt gemaakt van de bodem. Maar… Hoe zorgen we ervoor dat deze bodem bruikbaar en in goede conditie blijft voor de toekomst? Door de bodem goed te analyseren, bewerken en onderhouden. Hoe we dat doen? Door van de bodem én van elkaar te leren. Bijvoorbeeld door letterlijk een kuil te graven. Op die manier kunnen we de bodem beoordelen en vervolgens ook de juiste maatregelen treffen. Dit is voor veel agrarische ondernemers nog onbekend terrein. Om hier kennis over op te doen kunnen zij zich binnenkort aanmelden voor het project ‘Zicht op de bodemstructuur’, onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water. De ontwikkel- en testfase van dit project wordt op dit moment vanuit de provincie met experts, een aantal boeren en FAC vormgegeven. Het project zal voortgezet worden als een subsidieregeling, met FAC als coördinerende partij.

Meedoen?

Wilt u meer inzicht in uw eigen bodem? Schrijf u dan, samen met uw buur(t)man, in voor dit project. Ieder jaar starten nieuwe groepen voor fase A en fase B. Voor deelname aan het project kunt u contact opnemen met Albert Jan Olijve van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), via Albertjan.olijve@facflevoland.nl​​​​​​​ of 06-51899579.

In onderstaande tabel ziet u waar het project uit bestaat:

Fase A B
Periode juni - augustus vanaf juni
Looptijd 1 - 3 maanden 2 jaar
Stappen Veldexcursie

Individueel bedrijfsbezoek
van bodemexpert
(1 per jaar)

  Zelfstandige bodembeoordeling
met buurman
Bedrijfsbodemadvies
(1 per jaar)
  Terugkomdag Groepsbijeenkomsten
(2 per jaar)
  Kuilgesprek Mogelijkheid voor
experimenteren
  Evaluatiebijeenkomst

Kennisdag Bodem & Water

  Kennisdag Bodem & Water  
Bijdrage per deelnemer € 285,- (excl. BTW) € 375,- (excl. BTW ) per jaar
€ 750,- (excl. BTW) voor 2 jaar

Praktische informatie

Folder Zicht op de Bodemstructuur (pdf)

Special Zicht op de Bodemstructuur (pdf)

>>Zicht op de bodemstructuur

Heeft u een vraag?

neem contact op