info@bodemenwaterflevoland.nl

Project Druppelirrigatie en Fertigatieproef in Uien

Delphy voert in opdracht van het ABW een driejarige proef uit. De proef is dit jaar voor het eerst aangelegd en hierna volgen nog 2 gewasseizoenen (2024 en 2025) als herhaling. De proef ligt bij teler Adriaan Boudeling in Swifterbant.

In deze proef wordt onderzocht of de vorm van irrigatie ook gevolgen heeft voor de hoeveelheid stikstofuitspoeling. De onderzoeksopzet is als volgt:

Deze vijf objecten liggen in vier herhalingen, zodat er in totaal 20 veldjes zijn aangelegd. In elk veldje is een peilbuis aangebracht en elk van de vijf objecten heeft meerdere bodemsensoren en regenmeters. Het onderzoeksveld ligt in een perceel zaaiuien, wat door Boudeling was voorzien van een druppelirrigatie-systeem.

Er worden monsters genomen en onderzocht
Om de stikstofuitspoeling te meten worden er per veldje tijdens het seizoen drie grondmonsters gestoken en er worden vijf watermonsters uit de peilbuizen getapt. Deze monsters worden door een laboratorium onderzocht. Naast de stikstofuitspoeling zal Delphy ook de gewasstand beoordelen en uiteindelijk ook de opbrengst bepalen.

Met deze opzet laat Delphy zien hoe een toekomstig systeem eruit kan zien
Delphy heeft gekozen voor een zoveel mogelijk automatische en digitale aansturing van de proef. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het door Delphy Digital ontwikkelde QMS-Water platform. Gebaseerd op onder andere data uit de sensoren, gewasparameters, bodemkarakteristieken en weersvoorspellingen wordt door QMS Water automatisch de beste watergift bepaald. Ook kan de installatie op afstand worden gemonitord en aangestuurd. De benodigde hardware staat veilig in een stalen container. Met deze opzet laat Delphy zien hoe een toekomstig systeem er uit zou kunnen zien.

Er zijn twee bezoekmomenten georganiseerd:

  • Woensdag 19 juli van 19:30 – 21:00 uur

  • Woensdag 30 augustus 9:30 uur – 11:00 uur

Je bent van harte welkom! De toegang, inclusief koffie en frisdrank, is gratis

Het eerste moment is midden in het groeiseizoen en het tweede moment is aan het eind van het groeiseizoen. Tijdens deze sessies zal er aandacht worden besteed aan:

  • de techniek (sensoren, druppel irrigatie en fertigatie-installatie;
  • het onderzoek;
  • QMS-water en de digitale aansturing en 
  • de teelttechnische aspecten. En natuurlijk lopen wij ook een rondje om te beoordelen of er verschillen in het gewas zichtbaar zijn.

Locatie: Rivierduinweg 6, Swifterbant. Volg ter plekke de parkeerinstructies.

 

>>Druppelirrigatie en fertigatie in uien

Heeft u een vraag?

neem contact op