info@bodemenwaterflevoland.nl

Kennisboekje: Erfemissie? Natuurlijk niet!

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs deze middelen in het milieu kunnen komen. Voor behoud van een effectief middelenpakket én om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen is het belangrijk om erfemissie aan te pakken. 

Met dit kennisboekje willen LTO Noord, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland (vanuit samenwerking binnen het Actieplan Bodem & Water) u informeren over regelgeving op het gebied van erfemissie en over maatregelen die u kunt nemen om erfemissie te verminderen en liefst te voorkomen.

Lees het kennisboekje

>>Kennisboekje erfemissie

Heeft u een vraag?

neem contact op