info@bodemenwaterflevoland.nl

Verbetering bodem en waterkwaliteit

In het noordwesten van de Noordoostpolder

Twintig akkerbouwers en bollentelers rondom Espel hebben maatregelen genomen om de bodemkwaliteit van de percelen te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en erf te verminderen. Waar de ‘Gebiedsgerichte pilot Onderduikerstocht’ in 2017 begon met focus op bodemkwaliteit en erfemissie, gaat het project ‘Verbeteren bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’ verder met een integrale aanpak van bodemkwaliteit, erfemissie en geïntegreerde gewasbescherming. Binnen het nieuwe project is nog ruimte voor nieuwe deelnemers.

Meedoen?

Wilt u uw bodem ook beter leren kennen en op maat advies krijgen over maatregelen om de bodemstructuur en -vruchtbaarheid te verbeteren? Wilt u uw erf klaar maken voor de toekomst? En heeft u percelen rondom Espel en Creil? Geeft u zich dan op als deelnemer door een mail te sturen naar projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl of ygooijer@clm.nl. Deelname is gratis. U kunt kiezen aan welke van de onderstaande onderdelen u mee wil doen. Bij voorkeur is dat aan 2 of 3 onderdelen, maar 1 onderdeel mag ook.

Geef je op voor dit project en:

  • •    leer je eigen bodem kennen en beoordelen
  • •    ga aan de slag met erfemissie
  • •    discussieer met collega’s over nog duurzamer werken
  • •    krijg advies van experts

Flyer: Verbetering bodem en waterkwaliteit

Interview: 'Verantwoordelijkheid voelen en nemen'

Interview: 'Je ziet een wereld van verschil'

Achtergrond: Hier moesten koeien komen

In gesprek met ondernemers

Het project ‘Verbeteren bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Het project is onderdeel van het Actieplan Bodem & Water Flevoland en wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, Delphy, KAVB, Flevolands Agrarisch Collectief en Coen ter Berg Advies.

>>Verbetering bodem en waterkwaliteit

Heeft u een vraag?

neem contact op