info@bodemenwaterflevoland.nl

Verbetering bodem en waterkwaliteit

Hoe verbeter je gezamenlijk de bodem – en waterkwaliteit in een gebied?

Wat je in een gebied kunt doen om de bodem – en waterkwaliteit gezamenlijk te verbeteren ondervonden we in het project ‘Verbetering bodem-en waterkwaliteit’. De afgelopen 3 jaar hebben we dit vraagstuk opgepakt samen met akkerbouwers en bollentelers uit Creil en Espel, adviseurs van Delphy en CLM, bodemkundige Coen ter Berg en FAC. Hierbij werkten we samen met Waterschap Zuiderzeeland en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek.

Wat een bedreiging was – aangesproken worden op waterkwaliteit – is omgezet naar een kans: investeren in gebiedskwaliteit (bodem en water) en toekomst van de duurzame landbouw. Dit waren de belangrijkste resultaten in het gebied:

  • Telers hebben nieuwe inzichten in geïntegreerde gewasbescherming.
  • Telers kunnen hun eigen bodem beoordelen en weten hoe ze hun bodemwaarnemingen kunnen omzetten naar maatregelen.
  • Betrokkenheid van andere partijen (erfbetreders) kwam van de grond.
  • Opgedane kennis bij de realisatie van wasplaatsen is breed verspreid. Door telers zelf, maar ook door aannemers en adviseurs.
  • Telers namen zelf verantwoordelijkheid en initiatief om zaken die (nog) niet goed gaan aan
  • te pakken. En indien nodig sprak men elkaar daar op aan.

tekst

Nieuwsgierig geworden naar het project?

Lees dan de interviews met ondernemers en de highlights van het project terug of blik terug door de video’s in de interactieve flyer aan te klikken.

Folder Verbetering Bodem en Waterkwaliteit, resultaten 2019-2022

Flyer: Verbetering bodem en waterkwaliteit 2020

Interview: 'Verantwoordelijkheid voelen en nemen'

Interview: 'Je ziet een wereld van verschil'

Achtergrond: Hier moesten koeien komen

Artikel Nieuwe Oogst 27 januari 2023: Lagere emissies, betere teeltresultaten

In gesprek met ondernemers

Het project ‘Verbeteren bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Het project is onderdeel van het Actieplan Bodem & Water Flevoland en wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, Delphy, KAVB, Flevolands Agrarisch Collectief en Coen ter Berg Advies.

>>Verbetering bodem en waterkwaliteit

Heeft u een vraag?

neem contact op