info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Innovatieve technieken van bodem bewerken in het voorjaar

Innovatieve technieken van bodem bewerken in het voorjaar

In een veranderend klimaat is het belangrijk de bodemkwaliteit en bewerkbaarheid zeker te stellen ondanks de grillige weersinvloeden. De hoofdgrondbewerking vraagt hierin steeds...

Lees meer

Nieuwe ABW projecten gestart

Nieuwe ABW projecten gestart

Er zijn twee nieuwe ABW-projecten gestart. Het project 'Van afvoergreppels naar infiltratiegreppels' en het project 'Fertigatie in uien'. Beide projecten hebben als doel om de...

Lees meer

GLB-informatieavond over de eco-regeling

GLB-informatieavond over de eco-regeling

Op 24 april 2023 organiseert provincie Flevoland, samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en Countus, een informatieavond voor over het Gemeenschappelijk Landbouwbel...

Lees meer

Velddemo 18 april: innovatieve technieken van bodem bewerken in het...

Velddemo 18 april: innovatieve technieken van bodem bewerken in het voorjaar

De strategie van de hoofdgrondbewerking verandert, naarmate het klimaat grilliger wordt. Meer periodes van droogte of juist extreme regenval maken dat een gezonde, niet-verdicht...

Lees meer

Webinar Middelenpakket uit de sloot

Webinar Middelenpakket uit de sloot

De dalende trend bij normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater stagneert. Er is extra aandacht én inzet van akkerbouwers nodig om emissie via drift,...

Lees meer

Uitnodiging velddemo lichte strooitechniek

Uitnodiging velddemo lichte strooitechniek

Donderdag 9 maart a.s. is er een velddemo van 13.30 tot 16.00 uur op het bedrijf van Joost van Rijk in Lelystad. Lees verder voor meer informatie en aanmelden.

Lees meer

Ons platteland van morgen zoekt ideeën

Ons platteland van morgen zoekt ideeën

Het landelijk gebied in Flevoland betekent veel voor ons. We wonen er, we werken er, we recreëren er en we produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor g...

Lees meer

Veel belangstelling voor de Kennisdag Bodem en Water Flevoland

Veel belangstelling voor de Kennisdag Bodem en Water Flevoland

Maandag 6 februari was de Meerpaal in Dronten voor de vijfde keer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Deze dag, waar het delen van nieuwe kennis en boerenpraktijk centra...

Lees meer

Praktijkonderzoek naar maatregelen tegen oppervlakkige afspoeling

Praktijkonderzoek naar maatregelen tegen oppervlakkige afspoeling

Op verzoek van Provincie Flevoland hebben CLM Onderzoek en Advies en Delphy in 2022 op vier locaties afspoelingsproeven uitgevoerd. Het gaat om proeven in ruggenteelten (aardapp...

Lees meer

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Wil jij als Flevolandse agrariër in een modern, duurzaam bedrijf investeren? Er is binnenkort weer een nieuwe landelijke investeringsregeling POP3+ 2022 waarmee je kunt invester...

Lees meer

Eerste bijeenkomst ABW Aanjaagteam

Eerste bijeenkomst ABW Aanjaagteam

Donderdag 10 november was de eerste bijeenkomst van het ABW aanjaagteam in Zeewolde. Dit aanjaagteam is er om nog meer aansluiting te vinden bij de sector en zo beter te weten w...

Lees meer

Agrarische Nieuwsbrief najaar 2022

Agrarische Nieuwsbrief najaar 2022

De agrarische nieuwsbrief van Waterschap Zuiderzeeland is onlangs weer verschenen. Boordevol artikelen over waterkwaliteit en -beheer. En ook verschillende ABW thema's en activ...

Lees meer

11 november: Velddemo Bodemverdichting in grasland verhelpen en gra...

11 november: Velddemo Bodemverdichting in grasland verhelpen en grasland mechanisch vernietigen

Kan mechanisch onderwerken van grasland en andere gewassen een effectief alternatief zijn voor de inzet van chemie? En met welke innovatieve machines kun je bodemverdichting in...

Lees meer

Flevolandse agrariërs werken aan schoon water!

Flevolandse agrariërs werken aan schoon water!

In het najaar van 2021 namen 306 Flevolandse agrariërs deel aan de 'Bezemactie Flevoland'. In totaal werd 16.533 kg aan niet meer toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmidde...

Lees meer

30 september 2022: Spuitlicentiebijeenkomst Teelt in Luttelgeest

30 september 2022: Spuitlicentiebijeenkomst Teelt in Luttelgeest

Graag nodigen wij u uit voor de spuitlicentiebijeenkomst 'Werken aan een gezonde bodem en gewas', op 30 september aanstaande. Deze bijeenkomst telt mee voor de verlenging van de...

Lees meer

Evenement Duurzaam waterbeheer op 27 september a.s.

Evenement Duurzaam waterbeheer op 27 september a.s.

Op dinsdag 27 september organiseert AERES Hogeschool Almere van 10.00 tot 16.00 uur een evenement met als onderwerp Duurzaam waterbeheer. Het evenement wordt georganiseerd op de...

Lees meer

20 juli: Demoveldbijeenkomst Robuuste aardappelrassen in de praktijk

20 juli: Demoveldbijeenkomst Robuuste aardappelrassen in de praktijk

Er komt veel op de aardappelsector af. De Europese commissie streeft naar een reductie van 50% aan gewasbeschermingsmiddelen en een groei van het biologisch areaal naar 25%. Rob...

Lees meer

Wiedeg demonstratie op de BioVelddag 23 juni

Wiedeg demonstratie op de BioVelddag 23 juni

Eerder was er weinig keus in wiedeggen. Dat is tegenwoordig wel anders. "Alleen dit jaar kwamen er al minstens 3 nieuwe modellen bij", aldus Christoffel den Herder van Ceres Hor...

Lees meer

Uitnodiging Demodag Cameragestuurd schoffelen

Uitnodiging Demodag Cameragestuurd schoffelen

In samenwerking met Actieplan Bodem en Water (ABW) organiseert Ceres Horti Advice BV op 16 juni een interessante demodag: Cameragestuurd schoffelen. Tijdens deze dag presenteren...

Lees meer

Kennisdag Bodem en Water 30 mei 2022

Kennisdag Bodem en Water 30 mei 2022

Maandag 30 mei was de Meerpaal in Dronten na bijna 2 jaar Corona weer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Dat de Flevolandse agrariërs elkaar graag weer ontmoeten om ken...

Lees meer
1 2 3 4 5 6 Volgende

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op