info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Flevolandse agrariërs werken aan schoon water!

Flevolandse agrariërs werken aan schoon water!

In het najaar van 2021 namen 306 Flevolandse agrariërs deel aan de 'Bezemactie Flevoland'. In totaal werd 16.533 kg aan niet meer toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmidde...

Lees meer

30 september 2022: Spuitlicentiebijeenkomst Teelt in Luttelgeest

30 september 2022: Spuitlicentiebijeenkomst Teelt in Luttelgeest

Graag nodigen wij u uit voor de spuitlicentiebijeenkomst 'Werken aan een gezonde bodem en gewas', op 30 september aanstaande. Deze bijeenkomst telt mee voor de verlenging van de...

Lees meer

Evenement Duurzaam waterbeheer op 27 september a.s.

Evenement Duurzaam waterbeheer op 27 september a.s.

Op dinsdag 27 september organiseert AERES Hogeschool Almere van 10.00 tot 16.00 uur een evenement met als onderwerp Duurzaam waterbeheer. Het evenement wordt georganiseerd op de...

Lees meer

20 juli: Demoveldbijeenkomst Robuuste aardappelrassen in de praktijk

20 juli: Demoveldbijeenkomst Robuuste aardappelrassen in de praktijk

Er komt veel op de aardappelsector af. De Europese commissie streeft naar een reductie van 50% aan gewasbeschermingsmiddelen en een groei van het biologisch areaal naar 25%. Rob...

Lees meer

Wiedeg demonstratie op de BioVelddag 23 juni

Wiedeg demonstratie op de BioVelddag 23 juni

Eerder was er weinig keus in wiedeggen. Dat is tegenwoordig wel anders. "Alleen dit jaar kwamen er al minstens 3 nieuwe modellen bij", aldus Christoffel den Herder van Ceres Hor...

Lees meer

Uitnodiging Demodag Cameragestuurd schoffelen

Uitnodiging Demodag Cameragestuurd schoffelen

In samenwerking met Actieplan Bodem en Water (ABW) organiseert Ceres Horti Advice BV op 16 juni een interessante demodag: Cameragestuurd schoffelen. Tijdens deze dag presenteren...

Lees meer

Kennisdag Bodem en Water 30 mei 2022

Kennisdag Bodem en Water 30 mei 2022

Maandag 30 mei was de Meerpaal in Dronten na bijna 2 jaar Corona weer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Dat de Flevolandse agrariërs elkaar graag weer ontmoeten om ken...

Lees meer

Excursie helofytensloot bij Aeres Farms

Excursie helofytensloot bij Aeres Farms

Donderdag 2 juni 2022 organiseert Lector Agrarisch Waterbeheer, Wolter van der Kooij een excursie bij Aeres Farms. Agrariërs krijgen deze middag uitleg over onder andere het ond...

Lees meer

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Wil jij als landbouwer jouw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Maak je landbouwbedrijf...

Lees meer

Betere bodem en schoner water door integrale aanpak

Betere bodem en schoner water door integrale aanpak

Op de afwisselende demonstratiebijeenkomst van het project 'Verbetering bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder' in Creil op 3 november 2021 werd nog eens benadrukt dat e...

Lees meer

Doe mee met project Schoon boerenerf

Doe mee met project Schoon boerenerf

Het ABW project 'Schoon boerenerf' is een project van LTO Noord en heeft als doel veehouders te informeren over praktische maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een emi...

Lees meer

Bezem door de Flevolandse middelenkast

Bezem door de Flevolandse middelenkast

Met het project project 'Bezem door de middelenkast Flevoland 2021' biedt waterschap Zuiderzeeland agrariërs de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde g...

Lees meer

Terugblik veldbijeenkomst 5 augustus

Terugblik veldbijeenkomst 5 augustus

Donderdag 5 augustus was er een veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting, alternatieve loofdoding en perceelafspoeling in ruggenteelt. De veldbijeenkoms...

Lees meer

Nieuwe deelname "Groene draad in het klimaat" mogelijk

Nieuwe deelname "Groene draad in het klimaat" mogelijk

Meer en meer telers hebben interesse in het winter bedenkt houden van het land. Je perceel het jaarrond bedekt houden is meer dan alleen een groenbemester langer laten staan. M...

Lees meer

Bijeenkomst en demo optimalisering mest- en nutriëntenbenutting

Bijeenkomst en demo optimalisering mest- en nutriëntenbenutting

Dinsdag 24 augustus van 13.30 tot 16.00 uur organiseert het Actieplan Bodem en Water in samenwerking met meerdere projectpartners een schuur- en veldbijeenkomst op een gemengd b...

Lees meer

Veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting,...

Veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting, alternatieve loofdoding en perceelafspoeling in ruggenteelt

Donderdag 5 augustus organiseert Actieplan Bodem en Water in samenwerking met Delphy een veldbijeenkomst op een perceel aan de Beverweg 6 in Swifterbant. Hetzelfde perceel als w...

Lees meer

Pootaardappelvelddag: "Laten zien wat wel en niet werkt"

Pootaardappelvelddag: "Laten zien wat wel en niet werkt"

Elk kwartier vertrok er een groep vanaf het erf richting de aardappelvelden aan de Beverweg in Swifterbant. In die velden bekeken in totaal ongeveer 100 belangstellenden de proe...

Lees meer

Delphy onderzoekt rijenbemesting drijfmest in pootaardappelen

Delphy onderzoekt rijenbemesting drijfmest in pootaardappelen

In opdracht van de Provincie Flevoland en in het kader van het Actieplan Bodem & Water  (ABW) voert Delphy onderzoek uit naar de mogelijkheid om de dosering van de toepassing ...

Lees meer

Stimulans voor duurzame innovatie agrarische sector Flevoland

Stimulans voor duurzame innovatie agrarische sector Flevoland

De provincie Flevoland stelt van maandag 28 juni 2021 tot en met vrijdag 17 september 2021 opnieuw POP3+ maatregel "Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrar...

Lees meer

Schoner water op boerenerf door aanleg wasplaatsen

Schoner water op boerenerf door aanleg wasplaatsen

Uit onderzoek blijkt dat circa veertig procent van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater afkomstig is van het erf. Met de aanleg en het gebruik van...

Lees meer
1 2 3 4 5 Volgende

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op