info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Kennisdag Bodem en Water verplaatst naar mei 2022

Kennisdag Bodem en Water verplaatst naar mei 2022

Eerder lieten we u weten dat de Kennisdag Bodem en Water dit jaar op maandag 7 februari zou zijn. Ondanks de aangekondigde versoepelingen hebben we als organisatie besloten om d...

Lees meer

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Wil jij als landbouwer jouw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Maak je landbouwbedrijf...

Lees meer

Betere bodem en schoner water door integrale aanpak

Betere bodem en schoner water door integrale aanpak

Op de afwisselende demonstratiebijeenkomst van het project 'Verbetering bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder' in Creil op 3 november 2021 werd nog eens benadrukt dat e...

Lees meer

Doe mee met project Schoon boerenerf

Doe mee met project Schoon boerenerf

Het ABW project 'Schoon boerenerf' is een project van LTO Noord en heeft als doel veehouders te informeren over praktische maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een emi...

Lees meer

Bezem door de Flevolandse middelenkast

Bezem door de Flevolandse middelenkast

Met het project project 'Bezem door de middelenkast Flevoland 2021' biedt waterschap Zuiderzeeland agrariërs de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde g...

Lees meer

Terugblik veldbijeenkomst 5 augustus

Terugblik veldbijeenkomst 5 augustus

Donderdag 5 augustus was er een veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting, alternatieve loofdoding en perceelafspoeling in ruggenteelt. De veldbijeenkoms...

Lees meer

Nieuwe deelname "Groene draad in het klimaat" mogelijk

Nieuwe deelname "Groene draad in het klimaat" mogelijk

Meer en meer telers hebben interesse in het winter bedenkt houden van het land. Je perceel het jaarrond bedekt houden is meer dan alleen een groenbemester langer laten staan. M...

Lees meer

Bijeenkomst en demo optimalisering mest- en nutriëntenbenutting

Bijeenkomst en demo optimalisering mest- en nutriëntenbenutting

Dinsdag 24 augustus van 13.30 tot 16.00 uur organiseert het Actieplan Bodem en Water in samenwerking met meerdere projectpartners een schuur- en veldbijeenkomst op een gemengd b...

Lees meer

Veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting,...

Veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting, alternatieve loofdoding en perceelafspoeling in ruggenteelt

Donderdag 5 augustus organiseert Actieplan Bodem en Water in samenwerking met Delphy een veldbijeenkomst op een perceel aan de Beverweg 6 in Swifterbant. Hetzelfde perceel als w...

Lees meer

Pootaardappelvelddag: "Laten zien wat wel en niet werkt"

Pootaardappelvelddag: "Laten zien wat wel en niet werkt"

Elk kwartier vertrok er een groep vanaf het erf richting de aardappelvelden aan de Beverweg in Swifterbant. In die velden bekeken in totaal ongeveer 100 belangstellenden de proe...

Lees meer

Delphy onderzoekt rijenbemesting drijfmest in pootaardappelen

Delphy onderzoekt rijenbemesting drijfmest in pootaardappelen

In opdracht van de Provincie Flevoland en in het kader van het Actieplan Bodem & Water  (ABW) voert Delphy onderzoek uit naar de mogelijkheid om de dosering van de toepassing ...

Lees meer

Stimulans voor duurzame innovatie agrarische sector Flevoland

Stimulans voor duurzame innovatie agrarische sector Flevoland

De provincie Flevoland stelt van maandag 28 juni 2021 tot en met vrijdag 17 september 2021 opnieuw POP3+ maatregel "Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrar...

Lees meer

Schoner water op boerenerf door aanleg wasplaatsen

Schoner water op boerenerf door aanleg wasplaatsen

Uit onderzoek blijkt dat circa veertig procent van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater afkomstig is van het erf. Met de aanleg en het gebruik van...

Lees meer

Bijdrage voor onafhankelijk bodemadvies bij individuele agrariërs

Bijdrage voor onafhankelijk bodemadvies bij individuele agrariërs

De nieuwe regeling BodemUP maakt het voor agrariërs mogelijk om adviseurs op het eigen bedrijf in te schakelen. BodemUP is beschikbaar vanaf donderdag 11 maart en richt zich op...

Lees meer

Openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers

Openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers

Om jonge landbouwers te ondersteunen bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf, is de landelijke regeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Deze regeling is speci...

Lees meer

Webinar terugkijken | Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk

Webinar terugkijken | Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk

Ondernemers Arjan Stevens en Gerard en Marie-Carien Slootman-Claassen vertellen tijdens een webinar over hun praktijkervaring met wasplaatsen. Zij hebben recent een wasplaats me...

Lees meer

Uitnodiging: kringlooplandbouw

Uitnodiging: kringlooplandbouw

Hebt u interesse in goede benutting van stikstof in uw teelt? En in de voorraad die na het groeiseizoen in uw bodem is achtergebleven? We willen samen met u op zoek gaan naar mo...

Lees meer

Praktijkervaringen met de aanleg van een wasplaats

Praktijkervaringen met de aanleg van een wasplaats

In Flevoland komen steeds meer wasplaatsen. Veel ondernemers kunnen die mede dankzij een POP 3 subsidie realiseren. Zij geven aan dat die subsidie een enorme stimulans is.

Lees meer

Samen aan de slag met de Onderduikerstocht in de NOP (beeldverslag...

Samen aan de slag met de Onderduikerstocht in de NOP (beeldverslag en rapportage)

In de periode 2018-2019 heeft de gebiedsgerichte pilot Onderduikerstocht ingezet op de verbetering van bodemkwaliteit, -structuur en -vruchtbaarheid en de aanpak van erfemissie....

Lees meer

Maaibeheer voor bloemrijke slootkanten en nuttige insecten

Maaibeheer voor bloemrijke slootkanten en nuttige insecten

Pilot 'Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit in Flevoland' officieel van start Geschikte leefgebieden voor insecten in het agrarisch gebied in Flevoland zijn e...

Lees meer
1 2 3 4 5 Volgende

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op