info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Terugblik succesvolle Veldworkshop

Terugblik succesvolle Veldworkshop

Op 22 maart 2018 organiseerde Delphy in samenwerking met Joost Rijk van PPO Broekemahoeve in Lelystad een interessante veldworkshop. Tijdens deze workshop werd er gekeken naar d...

Lees meer

Veel animo voor Kennisdag Bodem & Water

Veel animo voor Kennisdag Bodem & Water

Maandag 12 februari vond de Kennisdag Bodem & Water in De Meerpaal Dronten plaats. Het was een grote opkomst: meer dan 220 aanwezigen (Flevolandse agrariërs en andere betrokkene...

Lees meer

Deltacommissaris in Flevoland

Deltacommissaris in Flevoland

Op uitnodiging van Dijkgraaf Hetty Klavers en gedeputeerde Jaap Lodders bracht deltacommissaris Wim Kuijken op dinsdag 21 november een bezoek aan Flevoland. In het kader van Zoe...

Lees meer

Bestuurders nemen kijkje op de akkers

Bestuurders nemen kijkje op de akkers

Een goede bodem is onmisbaar en een belangrijke vraag is hoe bodem en water in goede conditie blijven voor de toekomst. Leden van de Algemene Vergadering (AV) van het Waterschap...

Lees meer

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

Verschillende Flevolandse akkerbouwers en bodemdeskundigen hebben in 2016 de methodiek en het bijpassende veldboekje Bodemconditie Flevoland getest. Na deze eerste succesvolle r...

Lees meer

Biologisch afbreekbare drainage in de Noordoostpolder

Biologisch afbreekbare drainage in de Noordoostpolder

Op dinsdag 9 mei is het eerste Nederlandse perceel biologisch afbreekbare drainage aangelegd. De Noordoostpolder kreeg de primeur voor deze nieuwste vorm van drainage. Voor het...

Lees meer

POP3 opengesteld

POP3 opengesteld

Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Om dit te stimuleren stelt de Europese Unie vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid budget voor plattelandsontwikkeling beschi...

Lees meer

Verbindende factor in duurzame landbouw

Verbindende factor in duurzame landbouw

Provincie Flevoland, Waterschap Zuidezeeland en LTO Noord werken in het Actieplan Bodem en Water (ABW) op een bijzondere manier samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbo...

Lees meer

Iedere 10e aanmelder ontvangt een spade!

Iedere 10e aanmelder ontvangt een spade!

Meld u aan voor het project Zicht op de Bodemstructuur en maak kans op een spade! In het project neemt u samen met uw buur(t)man én een deskundige de bodemkwaliteit van uw grond...

Lees meer

Door de bodem het water zien

Door de bodem het water zien

Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarisch...

Lees meer

Geslaagde inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland...

Geslaagde inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland'

Op donderdag 26 januari vond bij  Aeres Hogeschool in Dronten de inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland' plaats. Bodemdeskundigen vertelden over de Flevolands...

Lees meer

Inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland'...

Inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland'

Donderdag 26 januari organiseren het Actieplan Bodem & Water  (ABW) en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) een inspiratiemiddag om inzichten en kennis over de Flevolandse...

Lees meer

Demonstratiebijeenkomst gewasbescherming

Demonstratiebijeenkomst gewasbescherming

In Flevoland maken veel telers gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Veruit de meeste telers gaan hier zorgvuldig mee om, maar toch kunnen zij niet altijd voorkomen dat resten...

Lees meer

Bijeenkomst compostering- organische stof

Bijeenkomst compostering- organische stof

Organische stof is belangrijk voor een levendige bodem. Daarom brengt het Actieplan Bodem en Water graag verschillende gebiedspartners en agrarische ondernemers met elkaar in co...

Lees meer

Samenwerking Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool

Samenwerking Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool

De provincie Flevoland gaat samenwerken met het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van de Aeres Hogeschool (voorheen CAH Dronten). Dit sluit aan op het Actieplan Bodem en Water (ABW...

Lees meer

Levendige discussies in de Meeuwenhoeve

Levendige discussies in de Meeuwenhoeve

Erfinrichting, bodemverdichting, koolstof in de bodem, beregeningswater en verzilting. Al deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens een bijeenkomst van het Actieplan Bodem & Water...

Lees meer

2e Kennisontmoeting voor agrariërs

2e Kennisontmoeting voor agrariërs

Na een succesvolle eerste kennisontmoeting organiseert het Actieplan Bodem en Water op 30 augustus voor de tweede keer een kennisontmoeting voor agrariërs. Alle agrarische onder...

Lees meer

Erfemissiescan in Flevoland succesvol

Erfemissiescan in Flevoland succesvol

De Maatschap Ceelaert in Biddinghuizen heeft donderdag 14 juli 2016 een cheque voor de 125e erfemissiescan gewasbeschermingsmiddelen in ontvangst genomen. De erfemissiescan is e...

Lees meer

Bijeenkomst kennis delen en ontwikkelen

Bijeenkomst kennis delen en ontwikkelen

Ontwikkelen en delen van (praktijk)kennis is een van de succesvoorwaarden voor de landbouw in Flevoland. Het Actieplan nodigde agrariërs uit voor een informele ontmoeting om de...

Lees meer

Bodemverbetering door maaisel

Bodemverbetering door maaisel

In het project Biomassa is onderzocht hoeveel maaisel er vrijkomt en welke mogelijkheden er zijn om dit maaisel te gebruiken als waardevolle grondstof in plaats van een afvalstof.

Lees meer

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op