info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Uitnodiging: Kennisdag 2020

Uitnodiging: Kennisdag 2020

Wilt u meer kennis over bodem en water(beheer) in Flevoland? En bent u benieuwd naar groene gewasbescherming of hoe u bodemleven kunt meten en voor u kunt laten werken? Of wilt...

Lees meer

Meedoen aan project bodem en kringlopen?

Meedoen aan project bodem en kringlopen?

Wilt u op een praktijkgerichte manier aan de slag met het optimaal aanvoeren en benutten van nutriënten vanuit de bodem om zo de daling van de bodemvruchtbaarheid tegen te gaan?...

Lees meer

Flevolandse agrariërs ruimen middelenkast op

Flevolandse agrariërs ruimen middelenkast op

Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 deelgenomen aan de 'Bezemactie Flevoland'. Door de 'Bezem...

Lees meer

Regelgeving agrarische wasplaatsen aangepast

Regelgeving agrarische wasplaatsen aangepast

Per 1 juli 2019 is de regelgeving voor wasplaatsen voor trekkers en werktuigen aangepast. Dit is belangrijk voor ondernemers die plannen maken voor de aanleg.

Lees meer

Lees alles over de geslaagde BioVelddag 2019

Lees alles over de geslaagde BioVelddag 2019

Donderdag 20 juni liep agrarisch Flevoland uit naar de BioVelddag in Lelystad. Ook dit jaar weer een stuk groter dan vorig jaar: meer deelnemers, meer bezoekers, meer interesse....

Lees meer

Ruim 2 miljoen euro voor biodiversiteit en innovatie

Ruim 2 miljoen euro voor biodiversiteit en innovatie

Provincie Flevoland stelt op 1 juli 2019 opnieuw 2 subsidieregelingen open uit de beschikbare middelen van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het gaat om de...

Lees meer

Bodemdruk van trekker live in beeld

Bodemdruk van trekker live in beeld

Terwijl verschillende trekkers over de akker reden, zagen zo'n 75 belangstellenden live welke druk op de bodem deze veroorzaakten. Brede banden, smalle banden, lichte trekkers,...

Lees meer

Praktijkmiddag spuittechniek en regelgeving druk bezocht

Praktijkmiddag spuittechniek en regelgeving druk bezocht

Akkerbouwers en bollentelers die gewasbeschermingsmiddelen toepassen, hebben veel vragen over veranderde regels ter beperking van drift en wat dit betekent voor hun bedrijf.  Ac...

Lees meer

De bezem erdoor bij 530 agrariërs

De bezem erdoor bij 530 agrariërs

Aan de 'Bezemactie Flevoland' doen in totaal 530 land- en tuinbouwbedrijven mee en dat is ruim boven de verwachting van Waterschap Zuiderzeeland en CLM.

Lees meer

Meld u aan voor Zicht op de Bodemstructuur

Meld u aan voor Zicht op de Bodemstructuur

Wilt u meer inzicht in uw eigen bodem? Schrijft u zich dan, samen met uw buur(t)man, in voor het project Zicht op de Bodemstructuur! Tijdens het project bekijkt u samen met een...

Lees meer

Kennisdag Bodem & Water wederom een succes

Kennisdag Bodem & Water wederom een succes

Op maandag 4 februari 2019 vond de tweede 'editie' van de Kennisdag Bodem & Water plaats in de Meerpaal in Dronten. Dat er animo voor was, bleek al gauw: meer dan 200 agrariërs...

Lees meer

Banden Beter Benutten; door zelf te rekenen

Banden Beter Benutten; door zelf te rekenen

Dinsdagavond 29 januari zaten een kleine 20 deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur gebogen over diverse werktuigen- en bandentabellen en te zwoegen op de cijfers. Het doel: l...

Lees meer

Programma kennisdag Bodem & Water 2019

Programma kennisdag Bodem & Water 2019

In 2018 hebben we allemaal ervaren hoe belangrijk het is om onze bodem en het water goed op peil te houden. Wat zijn de gevolgen van veranderingen in het klimaat en hoe zorgen w...

Lees meer

Subsidie voor kennisoverdracht (M1)

Subsidie voor kennisoverdracht (M1)

In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019 kan voor de derde keer in de POP3-periode een subsidie worden aangevraagd voor het geven van trainingen, workshops e...

Lees meer

Subsidie voor innovatie en modernisering (M2)

Subsidie voor innovatie en modernisering (M2)

In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019 kunnen Flevolandse agrariërs een aanvraag indienen voor een bijdrage aan fysieke investeringen voor innovatie en mod...

Lees meer

Rondgang groenbemesters Zicht op de Bodemstructuur

Rondgang groenbemesters Zicht op de Bodemstructuur

Wat groenbemesters bovengronds en vooral ondergronds doen zagen de deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur op dinsdag 30 oktober bij een rondgang met bodemdeskundige Coen ter...

Lees meer

Levendige discussies over aanpak van erfemissies

Levendige discussies over aanpak van erfemissies

Flevolandse agrariërs hebben al grote stappen gezet om belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De naleving van milieuregels is goed. Des...

Lees meer

Nieuw: Kennisboekje Erfemissie

Nieuw: Kennisboekje Erfemissie

Erfemissie? Natuurlijk niet! Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs deze middelen in het milieu kunnen komen. Voor behoud van een...

Lees meer

Werken aan water met POP3

Werken aan water met POP3

Het belang van een goede waterkwaliteit raakt ons allemaal en agrariërs niet in de laatste plaats. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppe...

Lees meer

Demonstratie suikerbietenoogst is publiekstrekker

Demonstratie suikerbietenoogst is publiekstrekker

Bezoekers van AgroTechniek Holland konden tijdens een velddemo ervaren wat de effecten van verschillende rooiers en transportsystemen precies zijn op de ondergrond. De demonstra...

Lees meer

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op