info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Werken aan water met POP3

Werken aan water met POP3

Het belang van een goede waterkwaliteit raakt ons allemaal en agrariërs niet in de laatste plaats. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppe...

Lees meer

Demonstratie suikerbietenoogst is publiekstrekker

Demonstratie suikerbietenoogst is publiekstrekker

Bezoekers van AgroTechniek Holland konden tijdens een velddemo ervaren wat de effecten van verschillende rooiers en transportsystemen precies zijn op de ondergrond. De demonstra...

Lees meer

Bieten rooien met de juiste bandenspanning

Bieten rooien met de juiste bandenspanning

Bieten worden steeds later geoogst, met risico op nattere omstandigheden en dus meer kans op verdichting van de bodem. Veel telers zien jaarlijks dat de zorg voor de bodem, bij...

Lees meer

Verslag Avondsymposium Bodem en Kringlopen

Verslag Avondsymposium Bodem en Kringlopen

Op 30 augustus is er een symposium over boden en kringlopen gehouden. Deze avond werd georganiseerd om agrariërs te informeren over acties op het gebied van bodembeheer, kringlo...

Lees meer

Vrijblijvend advies aan agrariërs

Vrijblijvend advies aan agrariërs

De agrarische sector werkt hard aan de teelt van gezonde gewassen voor onze voedselvoorziening. Telers houden daarbij meer en meer rekening met het milieu. Bijvoorbeeld door het...

Lees meer

Geslaagde demobijeenkomst gewasbescherming

Geslaagde demobijeenkomst gewasbescherming

Namens het Actieplan Bodem & Water heeft Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) op 1 juni 2018 een demonstratie-bijeenkomst ov...

Lees meer

Terugblik demonstratiebijeenkomst gewasbescherming 16 maart

Terugblik demonstratiebijeenkomst gewasbescherming 16 maart

Op vrijdagmiddag 16 maart organiseerde Waterschap Zuiderzeeland namens het Actieplan Bodem & Water een demonstratiebijeenkomst over gewasbescherming, in het Agri Innovation Cent...

Lees meer

Nieuwe ronde Zicht op de Bodemstructuur van start

Nieuwe ronde Zicht op de Bodemstructuur van start

Vorig jaar zijn we gestart met het project Zicht op de Bodemstructuur; een project waarin boeren samen met hun buur(t)man en een deskundige de bodemkwaliteit van de grond onder...

Lees meer

Provincie stimuleert agrarische investeringen in internationale wat...

Provincie stimuleert agrarische investeringen in internationale waterdoelen

De provincie Flevoland wil agrariërs stimuleren om de agrarische sector te moderniseren én samen te werken aan de realisatie van de internationale waterdoelen. Daarom biedt zij...

Lees meer

Vader en zoon Scholtens in gesprek met Peter Kuipers Munneke

Vader en zoon Scholtens in gesprek met Peter Kuipers Munneke

Peter Kuipers Munneke, bekend als weerman bij de NOS, kon helaas niet aanwezig zijn bij de Kennisdag op 12 februari en zijn lezing over klimaatontwikkeling kon daardoor niet doo...

Lees meer

Special Kennisdag Bodem en Water

Special Kennisdag Bodem en Water

Op 12 februari hebben ruim 220 mensen, veelal agrariërs, in de Meerpaal in Dronten actuele kennis en ervaringen uitgewisseld over bodem en waterbeheer in Flevoland. Het succes i...

Lees meer

Investeer in het terugdringen van emissies vanaf erf en perceel

Investeer in het terugdringen van emissies vanaf erf en perceel

Het belang van een goede waterkwaliteit raakt ons allemaal en agrariërs niet in de laatste plaats. Agrariërs en het agrobedrijfsleven hebben belang bij het behoud van een effect...

Lees meer

Minder gewasbeschermingsmiddelen bloembollen in Flevolands oppervla...

Minder gewasbeschermingsmiddelen bloembollen in Flevolands oppervlaktewater

Om in Flevoland de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het bloembollenerf naar de sloot met ten minste 80% te verminderen, werkten de KAVB (brancheorganisatie), Water...

Lees meer

Terugblik succesvolle Veldworkshop

Terugblik succesvolle Veldworkshop

Op 22 maart 2018 organiseerde Delphy in samenwerking met Joost Rijk van PPO Broekemahoeve in Lelystad een interessante veldworkshop. Tijdens deze workshop werd er gekeken naar d...

Lees meer

Veel animo voor Kennisdag Bodem & Water

Veel animo voor Kennisdag Bodem & Water

Maandag 12 februari vond de Kennisdag Bodem & Water in De Meerpaal Dronten plaats. Het was een grote opkomst: meer dan 220 aanwezigen (Flevolandse agrariërs en andere betrokkene...

Lees meer

Deltacommissaris in Flevoland

Deltacommissaris in Flevoland

Op uitnodiging van Dijkgraaf Hetty Klavers en gedeputeerde Jaap Lodders bracht deltacommissaris Wim Kuijken op dinsdag 21 november een bezoek aan Flevoland. In het kader van Zoe...

Lees meer

Bestuurders nemen kijkje op de akkers

Bestuurders nemen kijkje op de akkers

Een goede bodem is onmisbaar en een belangrijke vraag is hoe bodem en water in goede conditie blijven voor de toekomst. Leden van de Algemene Vergadering (AV) van het Waterschap...

Lees meer

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

Verschillende Flevolandse akkerbouwers en bodemdeskundigen hebben in 2016 de methodiek en het bijpassende veldboekje Bodemconditie Flevoland getest. Na deze eerste succesvolle r...

Lees meer

Biologisch afbreekbare drainage in de Noordoostpolder

Biologisch afbreekbare drainage in de Noordoostpolder

Op dinsdag 9 mei is het eerste Nederlandse perceel biologisch afbreekbare drainage aangelegd. De Noordoostpolder kreeg de primeur voor deze nieuwste vorm van drainage. Voor het...

Lees meer

POP3 opengesteld

POP3 opengesteld

Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Om dit te stimuleren stelt de Europese Unie vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid budget voor plattelandsontwikkeling beschi...

Lees meer

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op