info@bodemenwaterflevoland.nl

Samen aan de slag met de Onderduikerstocht in de NOP (beeldverslag en rapportage)

26-10-2020

Samen aan de slag met de Onderduikerstocht in de NOP (beeldverslag en rapportage)

In de periode 2018-2019 heeft de gebiedsgerichte pilot Onderduikerstocht ingezet op de verbetering van bodemkwaliteit, -structuur en -vruchtbaarheid en de aanpak van erfemissie. Met een beeldverslag en rapportage blikken we terug op deze pilot. Een gebiedsgerichte aanpak waarin ondernemers bodem- en watermaatregelen treffen en de kennis en ervaringen die zij opdoen, binnen heel Flevoland en daarbuiten verspreiden. 

Het versterken van de gebiedskwaliteit voor duurzame landbouw, waardoor de bodemkwaliteit verbetert en emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater blijvend vermindert. Dat was het doel dat Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, LTO Noord en KAVB voor ogen hadden toen ze in 2017 met de gebiedsgerichte pilot Onderduikerstocht startten. De deelname aan de pilot stemt tot tevredenheid. Zestig procent van de agrarisch actieve ondernemers in het gebied nemen actief deel aan het project en in gebiedsbijeenkomsten zijn ook ondernemers buiten het projectgebied bereikt als het gaat om bodem- en watermaatregelen.

Betrokkenheid

Er is een hogere bereidheid om te investeren in erven bij de ondernemers rondom de Onderduikerstocht (af te lezen uit deelname aan POP3-aanvragen) en er is een grotere bereidheid om te experimenteren en de eigen bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Het voordeel van de gebiedsgerichte aanpak is de betrokkenheid van de ondernemers, leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en adviseurs. Door de open houding van de deelnemers zijn monitoringsresultaten bespreekbaar en krijgt men inzicht in de eigen bedrijfsvoering, zodat er een goede discussie ontstaat over de maatregelen die ondernemers kunnen nemen en welke praktische maatregelen niet mogelijk zijn. 

Uitvoering

Dit project is uitgevoerd onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water Flevoland. Samen met de ondernemers in het gebied hebben CLM Onderzoek en Advies, Delphy, Flevolands Agrarisch Collectief en Coen ter Berg Landbouwkundig advies gekeken welke maatregelen akkerbouwers en bloembollentelers kunnen nemen om dit doel te bereiken. Het project is gefinancierd door Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland.

Naar het beeldverslag en de besuursrapportage

>>Samen aan de slag met de Onderduikerstocht in d...

Heeft u een vraag?

neem contact op