info@bodemenwaterflevoland.nl

Zicht op de bodemstructuur - Fase A

Wanneer je je als boer aanmeldt voor het project, ga je in een groepje en onder begeleiding van bodemexperts aan de slag. Er worden profielkuilen gegraven en vervolgens kunnen de agrariërs de bodem in al zijn facetten beoordelen; van de structuur, bodem-opbouw en storende lagen, tot aan de verdichting, organische stof, bodemleven en de ontwatering. Naast deze kuilgesprekken worden er ook individuele kuilgesprekken en terugkomdagen georganiseerd. Door op deze manier letterlijk in de praktijk de bodem te analyseren, krijgen de ondernemers hier meer inzicht in. Dit alles heeft onder andere kennisontwikkeling en -deling op het gebied van duurzaam bodembeheer als doel. Een tweede – en minstens net zo belangrijk – doel is het stimuleren van de boeren om duurzaam bodembeheer toe te passen en daarmee het landbouwkundig gebruik te verbeteren.

Samen met de buur(t)man

Er is veel interesse in de regeling ‘Zicht op de bodemstructuur’. Dit jaar staat het ontwikkelen en testen samen met de boeren centraal. Zij doen dit in twee groepen, in het vroege voorjaar en in de zomer. Omdat je dan alle aspecten van de bodem kunt zien en de doorworteling dan goed zichtbaar en te analyseren is. De ondernemers die hier tot nu toe mee bezig zijn geweest, zijn erg positief en delen hun opgedane kennis en expertise graag met andere agrariërs. Buur(t)mannen Pieter van ’t Zet en Marius Langebeeke uit de Noordoostpolder hebben in het vroege voorjaar al een aantal profielkuilen gegraven. ‘We waren benieuwd of we verschil konden zien tussen de twee systemen. Het voordeel van een duo is dat je er met elkaar over kan praten en kijken of je samen tot een conclusie kan komen,’ leggen de heren uit. Voor de komende maanden staan er weer nieuwe kuilgesprekken gepland, waarbij boeren samen met een buur(t)man de grond kunnen analyseren, bespreken en van elkaar leren.

>>>Fase A

Heeft u een vraag?

neem contact op