info@bodemenwaterflevoland.nl

Uniek instrument: Bodemconditiescore

De Flevolandse boeren doen veel om hun grond te verbeteren. Zo nemen de ondernemers regelmatig een grondmonster om de bodem te onderzoeken op chemische kwaliteit. Ook van de noodzaak van een goede bodemstructuur zijn de agrariërs op de hoogte, het ondernemen van de juiste stappen is alleen niet voor iedereen gesneden koek. Juist het lerende aspect, van elkaar en van experts is daarom belangrijk. De wil om te innoveren is er absoluut, met als doel de bodem van goede kwaliteit te laten zijn.

Verschillende soorten grond

Samen met de Flevolandse boeren is er een uniek instrument ontwikkeld om de conditie van de bodem te meten: de Bodemconditiescore. Het is al in gebruik, maar wordt verder gefinetuned in de praktijk. Zodat het instrument echt doet waar het voor ingezet moet worden. De Bodemconditiescore kan verschillende soorten grond beoordelen. Aan de hand van foto’s van bijvoorbeeld akkerbouwgewassen of grasland wordt de bodem beoordeeld en op basis daarvan worden conclusies getrokken en maatregelen genomen. Als meetinstrument achteraf is het ook erg waardevol. Bijvoorbeeld om te kijken: wat was de score enkele jaren terug? En vooral, wat heb ik tussentijds gedaan waardoor het is veranderd.

>>>Bodemconditiescore

Heeft u een vraag?

neem contact op