info@bodemenwaterflevoland.nl

Bodemdaling remmen met slimme drainage

Stichting Acacia Institute voert, namens Actieplan Bodem en Water, het project Spaarwater in Flevoland uit. Met het project wordt, door middel van innovatieve drainage, de grondwaterstand in agrarische percelen beter gestuurd. Daardoor wordt bodemdaling geremd en water bespaard. Bodemdaling laat zich in Flevoland vooral merken door verzakte wegen, rioleringen en verzakte tuinen in stedelijk gebied.

Ook in landelijk gebied

Ook in het landelijk gebied zijn de gevolgen te merken. Landbouwgebieden zakken, waardoor ze steeds vaker te maken krijgen met natte omstandigheden. Natuurgebieden zakken minder snel, omdat ze minder ontwaterd zijn. Hierdoor komen ze relatief hoger te liggen ten opzichte van de omgeving. Daardoor lekt water dat nodig is voor de natuur weg naar omringend gebied.

Flevoland wil bodemdaling remmen

Flevoland wil de bodemdaling zoveel mogelijk remmen. In het kader van het Actieplan Bodem en Water, een initiatief van LTO Noord Fondsen, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland, gaat een groep agrariërs aan de slag met een innovatief drainagesysteem om bodemdaling in veengronden tegen te gaan en water te besparen.

>>Spaarwater

Heeft u een vraag?

neem contact op