info@bodemenwaterflevoland.nl

Stuurgroep

  • Arnold Michielsen, voorzitter LTO Flevoland
  • Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland
  • Lida Schelwald-van der Kley, heemraad waterschap Zuiderzeeland
  • Ton Leyten, heemraad waterschap Zuiderzeeland

Stuurgroep ABW

>>Stuurgroep

Heeft u een vraag?

neem contact op