info@bodemenwaterflevoland.nl

Stuurgroep

  • Piet Boer, heemraad waterschap Zuiderzeeland
  • Cora Smelik, gedeputeerde provincie Flevoland
  • Arnold Michielsen, voorzitter LTO Flevoland

Stuurgroep ABW

>>Stuurgroep

Heeft u een vraag?

neem contact op