info@bodemenwaterflevoland.nl

Zicht op de bodemstructuur - Fase B

Fase B is het logische vervolg op fase A en heeft een looptijd van maximaal twee jaar (keuze per jaar mogelijk). Fase B richt zich op het toepassen van de waarnemingen en beoordelingen uit Fase A, op actief aanpassen van het eigen bodembeheer en op de verdieping van de bodemkennis en het vakmanschap van de boer. U gaat onder begeleiding van een deskundige in praktische zin aan de slag om de bodemkwaliteit te verbeteren en deelt in groepsverband de resultaten en ervaringen. Uit fase A zijn aandachtspunten voor uw bedrijf gekomen, die de basis vormen voor een individueel bedrijfsadvies in fase B. U bepaalt samen met een bodemexpert van meerdere percelen op uw bedrijf de bodemconditie en zet deze om naar acties of kansrijke maatregelen voor uw bedrijf in het bedrijfsbodemadvies.   

Experimenten

Naast de experimenten op de bedrijven zullen jaarlijks ook 1 of 2 experimenten op iets grotere schaal opgezet worden. Deze experimenten kunnen gericht zijn op een vraagstuk die bij meerdere deelnemers speelt of op vraagstukken die complexer en/of interessant zijn voor meerdere deelnemers. Deze experimenten worden tijdens veldexcursies met elkaar onder begeleiding van een bodemexpert besproken en beoordeeld. Om te voorzien in de behoefte naar basiskennis over bodemgerelateerde onderwerpen worden jaarlijks 1- 2 kennisbijeenkomsten voor deelnemers van Fase B georganiseerd en kunt u de Flevolandse Kennisdag Bodem en Water bijwonen.

>>>Fase B

Heeft u een vraag?

neem contact op