info@bodemenwaterflevoland.nl

Kennisdag Bodem en Water 2023

Maandag 6 februari was de Meerpaal in Dronten voor de vijfde keer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Deze dag, waar het delen van nieuwe kennis en boerenpraktijk centraal staat, werd druk bezocht. Meer dan 200 Flevolandse boeren en professionals bezochten de Meerpaal en spraken met elkaar over wat er nodig is voor een toekomstbestendige landbouw. Gedeputeerde van Provincie Flevoland Gebke van Gaal: “Op dit moment hebben agrariërs te maken met veel uitdagingen en spreken we van een enorme transitie. Op een dag als vandaag kijken we vooral wat ervoor nodig is om ook toekomstbestendig te werk te gaan. Ik merk dat er enorm veel energie en ondernemerschap is in Flevoland die maken dat we dit we dit gezamenlijk kunnen en willen doen.”

Afwisselend programma met workshops
De Kennisdag is één van de bijeenkomsten van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW). Een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland, met als doel een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Tijdens de Kennisdag kregen aanwezigen een gevarieerd menu aan workshops gepresenteerd. Deelnemers konden zo hun eigen middag samenstellen met onderwerpen als bodemverdichting en het voorkomen ervan, druppelirrigatie en fertigatie en biodiversiteit. Ook workshops over de groenbemesterkeuze bij winterbedekt houden en het bewust bijbemesten in het groeiseizoen genoten veel belangstelling.

Voedsel(on)zekerheid en de boer van de toekomst
Voorafgaand aan de workshops gaf Europees en landbouwjournalist Jacques van Outryve een boeiende lezing waarin een belangrijk thema voor de landbouw centraal stond: Voedsel(on)zekerheid. Hij deelde zijn visie op wat ervoor nodig is om voedselzekerheid te kunnen bieden in 2040 en wat de boer van de toekomst nodig heeft. “Ik kon wel de hele dag naar hem luisteren”, zei een agrarisch ondernemer. Aansluitend gaf Piet Boer, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland aan dat het nodig is om kennis te delen en samen te kijken hoe we dingen anders en misschien wel beter kunnen doen. “De grote belangstelling voor de Kennisdag is een teken dat boeren elkaar hierin willen opzoeken.” Arnold Michielsen vulde aan: “Het is mooi om te zien dat de Flevolandse boer zo innovatief te werk gaat en ook openstaat voor doorontwikkeling.”

Workshops

Er waren in totaal 13 workshops, verdeeld over drie workshoprondes. De workshops zijn allemaal opgenomen, op de workshops in het Grand Cafe na.  De workshops en de centrale lezing zijn binnenkort op deze pagina online te bekijken. 

Maandag 6 februari was de Meerpaal in Dronten voor de vijfde keer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Deze dag, waar het delen van nieuwe kennis en boerenpraktijk centraal staat, werd druk bezocht. Meer dan 200 Flevolandse boeren en professionals bezochten de Meerpaal en spraken met elkaar over wat er nodig is voor een toekomstbestendige landbouw.

>>Kennisdag 2023

Heeft u een vraag?

neem contact op