info@bodemenwaterflevoland.nl

Fertigatie in uien

Fertigatie is een veelbelovende maatregel in uien. In Zeeland geeft het een hogere gewasopbrengst en betere kwaliteit van de ui. Met fertigatie spoelt mogelijk minder stikstof uit. Dat is goed voor de waterkwaliteit en gaan we in Flevoland verder onderzoeken.

Fertigatie in de akkerbouw

Fertigatie is druppelirrigatie in combinatie met het toedienen van vloeibare meststoffen. Het is een vorm van precisiebemesting. Door nutriënten dicht bij de wortelzone toe te dienen, zijn minder meststoffen nodig en spoelt er minder uit. In de glastuinbouw en fruitteelt vindt al veel druppelirrigatie en fertigatie plaats. In de Flevolandse akkerbouw en bloembollenteelt zijn de ervaringen nog beperkt.

Ervaringen in Zeeland

Bij demoproeven in Zeeland gaf fertigatie in uien een hogere opbrengst, grovere sortering en betere kwaliteit dan druppelirrigatie of beregening in combinatie met korrel- of bladbemesting. Ten opzichte van standaardbemesting werd bespaard op de stikstofgift. Effecten op stikstofuitspoeling zijn niet onderzocht. Er zijn ook nadelen. Fertigatie met een druppelinstallatie is duur en het verwijderen van de slangen (tapes) voor de oogst wordt soms als lastig ervaren. Toch blijkt fertigatie bij een redelijke uienprijs uit te kunnen.

Fertigatie in uien

Afbeelding fertigatie in uien

Praktijkproeven en demobijeenkomsten in Swifterbant

Delphy gaat onderzoeken of er met fertigatie in uien minder stikstofuitspoeling is dan met volveldsberegening en -bemesting. Er is ook aandacht voor de kosten en de baten. De komende drie jaar liggen er proeven op praktijkpercelen van een uienteler in Swifterbant. Elk jaar kunt u de proeven komen bekijken tijdens een veldbijeenkomst. De eerste Velddemo is op woensdag 19 juli a.s. 

Lees meer over het Project Druppelirrigatie en Fertigatieproef in Uien.

>>Fertigatie in uien

Heeft u een vraag?

neem contact op