info@bodemenwaterflevoland.nl

Demo onderwerken van grasklaver in het voorjaar (video)

Vanuit de POP3 projecten Verbeteren bodem- en waterkwaliteit Noordwest Noordoostpolder en Voorjaarsploegen en winterbedekkende groenbemesters is dit voorjaar een demo georganiseerd met machines om een grasklaver stoppel in het voorjaar onder te werken. De uitdaging is: hoe kun je in het voorjaar de gewasresten wegwerken zonder te ploegen en een vlak land klaarleggen voor de rugopbouw of volvelds zaaien van het vervolggewas. Verschillende machines zijn uitgeprobeerd, hieronder ziet u de volgende videos:

  • Introductie
  • EuM Vibrocat
  • Lemken Karat 9
  • Knoche Okogrubber 300
  • KvickFinn
  • Kuhn EL 162 Biomulch
  • Rath Geohobel

>>>Demo grasklaver (video)

Heeft u een vraag?

neem contact op