info@bodemenwaterflevoland.nl

Schoon erf schone sloot

Bloembollentelers Flevoland pakken erfemissie gewasbeschermingsmiddelen aan. De KAVB en Waterschap Zuiderzeeland hebben in 2016 de eerste stappen gezet om samen met de bloembollentelers in Flevoland de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen actief aan te pakken. De eerste groep telers in Flevoland neemt deel aan het project ‘Schoon erf, schone sloot’.

Doel

Doel van het project ‘Schoon erf, schone sloot’ is om in de periode 2016-2020 bij 230 bloembollentelers in Flevoland de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 80% terug te dringen en daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Deze emissiereductie is gerealiseerd in twee pilots in Noord-Holland in 2011-2016. Deze resultaten geven voldoende aanleiding en vertrouwen om het project ook op te pakken in Flevoland. Bolontsmettingsmiddelen zijn voor meer dan de helft verantwoordelijk voor normoverschrijdingen in het oppervlaktewater die toegerekend kunnen worden aan de bloembollensector. Daarom richt het project zich op afspoeling van middelen vanaf het erf.

Bewustwording

In het project worden ondernemers bewust gemaakt van erfmissies en emissieroutes op het eigen bedrijf door analyses van het water in de erfput en door mogelijke emissieroutes in beeld te brengen. Daarnaast ligt de aandacht op implementatie van bedrijfs- en gedragsaanpassingen en eventueel investeringen.

Aanmelden

Het project loopt tot en met 2020. Bedrijven kunnen zich bij de KAVB aanmelden voor deelname, met start in het najaar van 2017 of 2018.

Van de pilot in Noord-Holland is een illustratieve korte film gemaakt:

>>Schoon erf schone sloot

Heeft u een vraag?

neem contact op