info@bodemenwaterflevoland.nl

Bijdrage voor onafhankelijk bodemadvies bij individuele agrariërs

24-02-2021

Bijdrage voor onafhankelijk bodemadvies bij individuele agrariërs

Het project Uitrol BodemUP van LTO Noord vergemakkelijkt het voor Flevolandse agrariërs om adviseurs op het eigen bedrijf in te schakelen. Uitrol BodemUP is beschikbaar vanaf donderdag 11 maart en richt zich op kennisverspreiding. Agrariër en adviseur kunnen samen aan de slag met vraagstukken die een relatie hebben met maatregelen om het bodem- en waterbeheer op de percelen te verbeteren.

Bijvoorbeeld door de bodemstructuur te verbeteren, de benutting van nutriënten te verbeteren, het bodemleven te versterken of door ongewenst bodemleven uit te doven. Er is ruimte voor ruim 135 deelnemende agrariërs. Dit project komt voort uit het LTO Noord project Kennisverspreiding goede landbouwpraktijk 6e NAP "Optimale nutriëntenbenutting door het gewas".

Projectbijdrage
De projectbijdrage van Uitrol BodemUP kan ingezet worden bij nieuwe vraagstukken, maar ook bij lopende projecten over thema’s met relatie bodem – waterkwaliteit. Voorwaarde is dat adviseurs in de gelegenheid worden gesteld om, in individueel contact met ondernemers, persoonlijke adviezen te geven. Binnen het 2 jaar durende project is er per deelnemer een projectbijdrage van 500 euro beschikbaar die bijdraagt aan de kosten. Dit betekent dat er 250 euro per jaar beschikbaar is voor één bedrijfsbezoek en één ander contactmoment (bijvoorbeeld telefonisch of tijdens een groepsbijeenkomst) tussen agrariër en adviseur.

Aanvraag via adviseur
Alle Flevolandse agrariërs kunnen aan dit project deelnemen. Een aanvraag voor een projectbijdrage moet echter door een adviseur worden ingediend, dit kan niet door een individuele agrariër worden gedaan. Adviseurs dienen één projectaanvraag in voor minimaal 20 te adviseren agrariërs om in aanmerking te kunnen komen voor de projectbijdrage.

Opensteling en contact
Vanaf donderdag 11 maart 12.00 uur wordt de regeling opengesteld voor aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en kunnen door adviseurs worden ingediend bij de provincie via Eva Eigenhuijsen: Eva.Eigenhuijsen@flevoland.nl | 06 51683000. Ook voor vragen kunnen adviseurs en agrariërs hier terecht.

Aanmeldformulier & voorwaarden

>>Bijdrage voor onafhankelijk bodemadvies bij ind...

Heeft u een vraag?

neem contact op