info@bodemenwaterflevoland.nl

Openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers

18-12-2020

Openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers

Om jonge landbouwers te ondersteunen bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf, is de landelijke regeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Deze regeling is specifiek bedoeld voor jonge agrariërs tot en met 40 jaar, die voor het eerst een bedrijf starten of overnemen. Het stelt hen in de gelegenheid om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Tot en met 12 februari 2021 17.00 uur kunnen jonge, Flevolandse boeren subsidie aanvragen in het kader van deze regeling Jonge Landbouwers uit het Plattelandsontwikkeling (POP3). Het gaat om subsidie voor een tegemoetkoming in investeringen in bijvoorbeeld machines en verplaatsbare installaties. Dit is de zesde openstelling van deze regeling.

Gedurende de hele openstellingsperiode kunnen aanvragen worden ingediend via het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de provincie staat tijdens de openstellingsperiode een link naar het loket van RVO. Ook vindt u hier andere relevante links, documenten en informatie om belangstellenden op weg te helpen bij het doen van een subsidieaanvraag. Omdat binnen POP3 een tendersystematiek wordt gehanteerd, wordt na afloop van de openstellingsperiode beoordeeld welke aanvragen gehonoreerd worden. Naar verwachting vindt de toekenning van de subsidies plaats in het voorjaar van 2021.

Totale subsidiebedrag

Provincie Flevoland stelt in deze openstellingsperiode in totaal 340.000 euro beschikbaar voor subsidie aan de jonge landbouwers. Dit bedrag bestaat uit 170.000 euro aan Europese middelen en 170.000 euro vanuit de middelen van provincie Flevoland. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30 procent van het investeringsbedrag. Hierbij is de ondergrens gesteld op een subsidiebijdrage van 10.000 euro. De maximaal toe te kennen subsidiebijdrage is 20.000 euro per subsidieaanvraag.

Landelijke regeling, provinciale openstelling

De regeling voor jonge landbouwers is een landelijke regeling, maar wordt per provincie opengesteld. Dat gebeurt in alle provincies op vrijwel dezelfde manier en in dezelfde periode: vanaf maandag 7 december 2020 om 09.00. De periode eindigt op vrijdag 12 februari 2021 om 17.00 uur. De Flevolandse openstelling sluit volledig aan bij de landelijke investeringslijst. De enige uitzondering betreft investeringen in solitaire windmolens, want daarvoor wordt in Flevoland geen vergunning afgegeven.

>>Openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers

Heeft u een vraag?

neem contact op