info@bodemenwaterflevoland.nl

Delphy onderzoekt rijenbemesting drijfmest in pootaardappelen

02-07-2021

Delphy onderzoekt rijenbemesting drijfmest in pootaardappelen

In opdracht van de Provincie Flevoland en in het kader van het Actieplan Bodem & Water 
(ABW) voert Delphy onderzoek uit naar de mogelijkheid om de dosering van de toepassing 
van drijfmest in pootaardappelen te verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst 
en kwaliteit. U kunt de demovelden bekijken op 8 juli tijdens de Pootaardappelvelddag, 
waarbij de tot nu toe behaalde resultaten worden toegelicht. De Velddag is van 13.00 – 17.00 
uur, aanmelden is verplicht en kan via https://tinyurl.com/cc67s389

Het onderzoek
Delphy is het onderzoek gestart om op basis van GPS mest te injecteren op de plaats waar de 
aardappelrug komt. De mest ligt dan geconcentreerd dicht bij de pootaardappel. In het 
onderzoek wordt deze methode met een gehalveerde dosering vergeleken met volvelds 
toediening. De potentiële emissie zal met deze aanpak dan lager kunnen zijn.
Het idee is om door de mest geconcentreerder bij het pootgoed te brengen dat dan de 
benutting van de meststoffen beter is en de dosering dus verlaagd kan worden. In potentie zal 
de emissie van nutriënten naar bodem- of oppervlakte water dan minder zijn.

>>Delphy onderzoekt rijenbemesting drijfmest in p...

Heeft u een vraag?

neem contact op