info@bodemenwaterflevoland.nl

Meedoen aan project bodem en kringlopen?

07-11-2019

Meedoen aan project bodem en kringlopen?

Wilt u op een praktijkgerichte manier aan de slag met het optimaal aanvoeren en benutten van nutriënten vanuit de bodem om zo de daling van de bodemvruchtbaarheid tegen te gaan? Meldt u zich dan aan voor het project Bodem en kringlopen Flevoland!

De bodemvruchtbaarheid loopt terug in Flevoland doordat er gemiddeld meer nutriënten via gewassen worden geoogst dan er wettelijk aan de grond mogen worden toegevoegd. Deze dalende bodemvruchtbaarheid is onder andere terug te zien in de teruglopende bodemvoorraad fosfaat. Voor een duurzame voortzetting van de landbouw in Flevoland in de toekomst, is een maximale benutting en aanvoer van nutrienten binnen de wettelijke grenzen essentieel. De basis daarvoor is een goed functionerende bodem.

Bodembeheer, bemestingsstrategie en bouwplan

In dit project zoeken ondernemers samen met experts maar manieren om de aanvoer en benutting van nutriënten te optimaliseren. Dit kun je sturen door onder meer bodembeheer, bemestingsstrategie en bouwplan. In het project wordt ruim twee jaar gewerkt met 5 studiegroepen bestaande uit 10 akkerbouwers en veehouders.  Elke studiegroep maakt gebruik van twee kartrekkers. Kartrekkers zijn enthousiast, hebben de afgelopen jaren goede resultaten bereikt in de aanvoer en benutting van nutrienten en weten hoe dat komt.  

Initaitief van Actieplan Bodem en Water

Bodem en kringlopen Flevoland is een initiatief van en wordt aangestuurd door de agrarische netwerken in FL verenigd in het Actieplan Bodem en Water. Het gaat om een samenwerking tussen LTO, KAVB, VVB, FAJK en FAC. Het project wordt uitgevoerd door DLV Advies, i.s.m. Wageningen University & Research en NMI-agro. Bodem en kringlopen Flevoland is mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met Ids van der Ploeg, Adviseur Rundvee of Twan Lubbersen, Projectcoördinator, beiden werkzaam voor DLV Advies.

Ids van der Ploeg            i.vanderploeg@dlvadvies.nl       06 20 42 38 97
Twan Lubbersen             t.lubbersen@dlvadvies.nl           06 82 50 94 52

>>Meedoen aan project bodem en kringlopen?

Heeft u een vraag?

neem contact op