info@bodemenwaterflevoland.nl

Webinar terugkijken | Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk

27-11-2020

Webinar terugkijken | Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk

Binnen het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’ werkt een groep van 17 akkerbouwers en bollentelers aan het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Akkerbouwer en varkenshouder Arjen Stevens heeft twee aparte wasplaatsen aangelegd voor het reinigen van machines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen. Ook de veewagens kunnen hier gereinigd worden. Afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen zuivert hij met de Heliosec. Bollentelers Gerard en Marie-Carien Slootman hebben hun hele erf zo ingericht dat al het erfwater wordt opgevangen en gezuiverd. Dit zorgt niet alleen voor een betere waterkwaliteit, maar ook voor minder ziektekiemen in het spoelwater en daarmee gezondere bollen.

Webinar

Beide ondernemers hadden hun erf graag voor u opengesteld. Helaas kunnen we in deze omstandigheden geen fysieke bijeenkomst organiseren. Daarom hebben we gekozen voor een online bijeenkomst. Door middel van filmpjes van de bedrijven van Stevens en Slootman laten we in dit webinar zien op welke manier zij erfemissie hebben aangepakt.

>>Webinar terugkijken | Wasplaatsen en zuiverings...

Heeft u een vraag?

neem contact op