info@bodemenwaterflevoland.nl

Beeldverslag: project 'schone Onderduikerstocht'

19-06-2020

Beeldverslag: project 'schone Onderduikerstocht'

Het versterken van de gebiedskwaliteit voor duurzame landbouw, waardoor de bodemkwaliteit verbetert en emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater blijvend vermindert. Dat was het doel dat Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, LTO Noord en KAVB voor ogen hadden toen ze in 2017 met de gebiedsgerichte pilot Onderduikerstocht startten. 

In de periode 2018-2019 heeft het project ingezet op twee onderdelen: ‘Verbetering van  bodemkwaliteit, -structuur en -vruchtbaarheid' en ‘Aanpak van erfemissie’. In een beeldverslag met korte toelichting laten we graag zien hoe ondernemers in dat gebied samen aan de slag zijn gegaan.

Bekijk het beeldverslag

>>Beeldverslag: project 'schone Onderduikerstocht...

Heeft u een vraag?

neem contact op