info@bodemenwaterflevoland.nl

Praktijkervaringen met de aanleg van een wasplaats

02-11-2020

Praktijkervaringen met de aanleg van een wasplaats

In Flevoland komen steeds meer wasplaatsen. Veel ondernemers kunnen die mede dankzij een POP 3 subsidie realiseren. Zij geven aan dat die subsidie een enorme stimulans is.

Akkerbouwer Pieter van Reeuwijk in Emmeloord heeft deze zomer als één van de eersten met POP3 subsidie een vul- en wasplaats aangelegd. Het is een zogenaamde combi-wasplaats: bedoeld om zowel de veldpuit als andere machines te reinigen. Ook het vullen van de veldspuit gebeurt nu niet meer vlakbij de sloot, maar op de wasplaats. Er is namelijk een nieuwe bron direct naast de wasplaats aangelegd.

Water met resten gewasbeschermingsmiddelen wordt door omzetten van een hendel gescheiden afgevoerd
Het loopt via een zandvangput, pompput en buffervat naar de Phytobac. Reinigingswater zonder gewasbeschermingsmiddelen en regenwater gaat naar de andere afvoer. Dit water gaat via een tweede zandvangput en olieafscheider naar een infiltratiegreppel.

De akkerbouwer is er heel tevreden over
Pieter van Reeuwijk “De wasplaats is nu goed gescheiden van de rest van het erf. Op de betonnen vloer van de wasplaats loopt het water en vuil veel beter weg dan op het asfalt. Op deze manier hou ik het erf schoon en komt er niets in de sloot.” Om verontreiniging van de sloot te voorkomen heeft hij ook een betonnen rand geplaatst.

De aanleg is wel veel werk geweest
“Het grondwerk, het bepalen van de juiste hoogte van de voorzieningen kost erg veel tijd. Je moet veel grond verplaatsen, dat je tussentijds ergens kwijt moet,” aldus de akkerbouwer.  Verder vindt Pieter de betonnen vetafscheider van ruim 8 ton wel zwaar om te plaatsen. Er schijnen ook kunststof vetafscheiders te zijn, die zijn lichter. 

Met een hendel kan Pieter van Reeuwijk de waterstromen van zijn wasplaats scheiden

Phytobac (l) en Buffervat (r) voor het zuiveren van reinigingswater met gewasbeschermingsmiddelen

Reinigingswater zonder gewasbeschermingsmiddelen en regenwater gaat via de zandvangput en olieafscheider naar de infiltratiegreppel

Uitbreiding van een bestaande wasplaats
Mark van de Bunt had al een wasplaats op zijn akkerbouw-/pluimveebedrijf in Lelystad. Hij vertelt:  “Bij het bouwen van de pluimveestal heb ik een opvangput voor het stalreinigingswater aangelegd. Dat water is heel voedingsrijk en wordt uitgereden op het land. Ik heb toen gelijk ook een wasplaats met opvangput gemaakt. Dankzij de POP3 subsidie heb ik de wasplaats nu kunnen uitbreiden  met twee Phytobakken en een bron om de spuit te vullen.”

De Phytobakken waren afgelopen seizoen al in gebruik
Mark zegt: “Driftreductie is natuurlijk erg belangrijk, maar bij het vullen vlakbij de sloot, neem je wel een groot risico met morsen van middelen. Ik ben blij dat ik dat nu goed op de wasplaats kan doen.“ Onder de roostervloer moet nog een goot gemonteerd worden. Ook de put met drie kranen om de waterstromen te scheiden is bijna klaar. De bedoeling is om dit in november af te ronden.

Wasplaats op akkerbouw/pluimveebedrijf van Mark van de Bunt in Lelystad

Om de veldspuit op de wasplaats te kunnen vullen is een bron bij de wasplaats aangelegd

Twee Phytobakken met besturingssysteem

Wasplaats met betonplaten en keerwanden
Akkerbouwbedrijf Langebeeke in Biddinghuizen heeft de wasplaats bijna klaar. Alleen de twee phytobakken moeten nog gevuld worden. Annelies Langebeeke en haar zoon Martijn kozen voor een wasplaats met betonnen platen en keerwanden. “Bij storten heb je kans op verzakking en scheuren in het beton. Daarom kozen wij voor betonplaten”, zegt Annelies.

Wasplaats met betonplaten en keerwanden bij akkerbouwbedrijf Langebeeke

Eerst bij anderen gekeken
De ondernemers zijn blij met de subsidie, maar geven aan dat je nog wel heel veel zelf moet regelen. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan: “We hebben ons goed georiënteerd. We zijn eerst bij collega’s met wasplaatsen wezen kijken om van hun ervaringen te leren. Vervolgens hebben we een goede aannemer gevonden, waarmee we alles goed hebben kunnen afstemmen,” aldus de akkerbouwers.

Drie waterstromen worden gescheiden afgevoerd
Reinigingswater met gewasbeschermingsmiddelen gaat straks naar de phytobakken, zonder lozing. Reinigingswater zonder gewasbeschermingsmiddelen gaat via een slibopvangput en olieafscheider naar een infiltratiegreppel. Regenwater van de wasplaats gaat rechtsreeks naar de infiltratiegreppel. Er wordt dus niet in de sloot (oppervlaktewater), maar in een infiltratiegreppel geloosd (bodemlozing).

Drie waterstromen worden gescheiden afgevoerd


Er wordt niet in de sloot (oppervlaktewater), maar in een infiltratiegreppel geloosd (bodemlozing)

>>Praktijkervaringen met de aanleg van een wasplaats

Heeft u een vraag?

neem contact op