info@bodemenwaterflevoland.nl

Schoner water op boerenerf door aanleg wasplaatsen

21-05-2021

Schoner water op boerenerf door aanleg wasplaatsen

Uit onderzoek blijkt dat circa veertig procent van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater afkomstig is van het erf. Met de aanleg en het gebruik van wasplaatsen voor landbouwmachines zetten steeds meer Flevolandse agrariërs een grote stap in de vermindering van erfemissies. Nico en Matthijs Gebbink, vader en zoon met een akkerbouwbedrijf in Espel, hebben onlangs twee overdekte wasplaatsen op hun erf aangelegd. Op donderdag 20 mei 2021 namen zij het eerste erfbord voor wasplaatsen met zuivering in ontvangst. Ze kregen het bord ‘corona proof’ uit handen van bestuurders van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW).

Ongeveer 60 agrarische ondernemers in Flevoland hebben een wasplaats met zuivering voor landbouwmachines op hun erf aangelegd of gaan dit binnenkort doen. Verschillende aanvraagcollectieven van agrariërs maken daarbij dankbaar gebruik van de POP 3 subsidie ‘Niet-productieve investeringen water’. Voor ondernemers die wasplaatsen gerealiseerd hebben, heeft het ABW erfborden laten maken. Hiermee kunnen zij aan voorbijgangers en bezoekers laten zien dat zij erfemissie aanpakken. Akkerbouwer Nico Gebbink heeft zijn collega’s binnen het ABW-project ‘Onderduikerstocht’ enorm gestimuleerd om een wasplaats met zuivering aan te leggen, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan verbetering van de waterkwaliteit, één van de ABW-doelen. Mede door zijn enthousiasme zijn er in dit gebied alleen al 18 wasplaatsen gerealiseerd of in aanleg. “Ik ben alle bedrijven langs gegaan om mensen bij elkaar te roepen,” vertelt Nico Gebbink. Op hun eigen erf hebben ze een overdekte wasplaats voor landbouwmachines met gewasbeschermingsmiddelen en een overdekte wasplaats voor landbouwmachines zonder gewasbeschermingsmiddelen aangelegd. “We willen al het spoelwater opvangen en recyclen,” geeft Gebbink aan. Waswater met middelen zuiveren zij in een Phytobac en waswater zonder middelen hergebruiken zij, waarmee een gesloten waterkringloop is gerealiseerd. De overdekte wasplaatsen gebruiken zij ook voor andere activiteiten, zoals opslag van kisten en stalling van de veldspuit. LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland hebben veel waardering voor de proactieve inzet van deze en andere ondernemers.

“In het ABW gaat het om bodem, water en de wisselwerking tussen beide, maar het gaat ook om actie. Samen op zoek naar praktijkgerichte oplossingen, daar zetten we graag de schouders onder.” – Cora Smelik, Provincie Flevoland

Het ABW besteedt aandacht aan de beperking van erfemissies en de kennis daarover is onder meer vastgelegd in het Kennisboekje “Erfemissie? natuurlijk niet!”. De verwachting is dat de aanleg van wasplaatsen de komende jaren steeds meer zal bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

“We zijn ontzettend blij met het feit dat er stappen gezet zijn, zodat anderen er van kunnen leren: wat werkt en tegen welke problemen loop je aan?”  - Piet Boer, Waterschap Zuiderzeeland

Vrijblijvende adviesbezoeken over regelgeving
Ondernemers die in een wasplaats investeren, willen hier graag jaren mee vooruit kunnen. Zij willen voldoen aan de regelgeving en zekerheid over hun investering. Agrarische adviseurs van het waterschap geven over de aanleg van een wasplaats met zuivering graag advies tijdens een erfbezoek. Zij denken met de ondernemer mee, geven uitleg over de complexe regelgeving, gaan na of de geplande wasplaats met zuivering hieraan voldoet en geven praktische tips en aandachtspunten. Ervaring leert dat het veelal maatwerk is. De adviezen stemmen zij waar nodig af met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Door de pro-actieve houding van de omgevingsdienst en goede samenwerking met het waterschap verloopt dit constructief.

“Het is goed om na te denken over hoe we de wasplaatsen gaan inrichten en hoe we de waterkwaliteit verbeteren, dat is goed voor het milieu en dus ook goed voor de boer.” - Arnold Michielsen, LTO Noord

Agrarische adviseurs van Waterschap Zuiderzeeland geven dit jaar een vervolg aan de eerder uitgevoerde adviesbezoeken (periode 2018-2020) voor wasplaatsen. Bij goed aangelegde wasplaatsen bieden zij een ABW-erfbord aan de ondernemer aan en waar gewenst wordt aanvullend advies gegeven. Interesse in een gratis en vrijblijvend adviesbezoek over aanleg van een wasplaats of andere maatregelen op het erf? Neem contact op met Joanneke Spruijt of Bert van den Bosch door een mail te sturen naar: agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl of te bellen naar het waterschap: 0320 - 274 911.

©pimvandermaden 21051525 ©pimvandermaden 21051540 ©pimvandermaden 21051580 ©pimvandermaden 21051592 ©pimvandermaden 21051599 ©pimvandermaden 210515126

Foto's: Pim van der Maden

>>Schoner water op boerenerf door aanleg wasplaatsen

Heeft u een vraag?

neem contact op