info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Praktijkervaringen met de aanleg van een wasplaats

Praktijkervaringen met de aanleg van een wasplaats

In Flevoland komen steeds meer wasplaatsen. Veel ondernemers kunnen die mede dankzij een POP 3 subsidie realiseren. Zij geven aan dat die subsidie een enorme stimulans is.

Lees meer

Samen aan de slag met de Onderduikerstocht in de NOP (beeldverslag...

Samen aan de slag met de Onderduikerstocht in de NOP (beeldverslag en rapportage)

In de periode 2018-2019 heeft de gebiedsgerichte pilot Onderduikerstocht ingezet op de verbetering van bodemkwaliteit, -structuur en -vruchtbaarheid en de aanpak van erfemissie....

Lees meer

Maaibeheer voor bloemrijke slootkanten en nuttige insecten

Maaibeheer voor bloemrijke slootkanten en nuttige insecten

Pilot 'Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit in Flevoland' officieel van start Geschikte leefgebieden voor insecten in het agrarisch gebied in Flevoland zijn e...

Lees meer

Jilles Boer deelt ervaringen via vlogs

Jilles Boer deelt ervaringen via vlogs

'Nadat het water land werd, ben ik de tweede generatie die het land met passie cultiveert,' schrijft Jilles Boer op zijn eigen YouTube kanaal. Sinds een half jaar post hij daar...

Lees meer

Aanpak 'boeren leren van boeren' sleutel tot succes

Aanpak 'boeren leren van boeren' sleutel tot succes

Het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW) is de afgelopen jaren succesvol geweest in het verbinden van kennis en handelen bij agrarische ondernemers. Dit blijkt uit de onafha...

Lees meer

Droogte bij de tulpen: voor de bloei al beregenen

Droogte bij de tulpen: voor de bloei al beregenen

Vóór de bloei van de tulpen al beginnen met beregenen. 'Dat maak je niet snel mee,' zegt Rence Slootman. Slootman is bollenkweker in Espel in de Noordoostpolder. Hij vertelt ove...

Lees meer

Beeldverslag: project 'schone Onderduikerstocht'

Beeldverslag: project 'schone Onderduikerstocht'

Het versterken van de gebiedskwaliteit voor duurzame landbouw, waardoor de bodemkwaliteit verbetert en emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater blijvend v...

Lees meer

Kennisdag: Ruim 220 agrariërs en experts met elkaar in gesprek (vid...

Kennisdag: Ruim 220 agrariërs en experts met elkaar in gesprek (video)

Op maandag 3 februari 2020 was de Meerpaal in Dronten voor de derde keer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. "Na het succes van de afgelopen jaren, stond het vast dat he...

Lees meer

Kennisboekje: Erfemissie? Natuurlijk niet! (update)

Kennisboekje: Erfemissie? Natuurlijk niet! (update)

We hebben een update gemaakt van het kennisboekje: Erfemissie? Natuurlijk niet! Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs deze midde...

Lees meer

Uitnodiging: Kennisdag 2020

Uitnodiging: Kennisdag 2020

Wilt u meer kennis over bodem en water(beheer) in Flevoland? En bent u benieuwd naar groene gewasbescherming of hoe u bodemleven kunt meten en voor u kunt laten werken? Of wilt...

Lees meer

Meedoen aan project bodem en kringlopen?

Meedoen aan project bodem en kringlopen?

Wilt u op een praktijkgerichte manier aan de slag met het optimaal aanvoeren en benutten van nutriënten vanuit de bodem om zo de daling van de bodemvruchtbaarheid tegen te gaan?...

Lees meer

Flevolandse agrariërs ruimen middelenkast op

Flevolandse agrariërs ruimen middelenkast op

Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 deelgenomen aan de 'Bezemactie Flevoland'. Door de 'Bezem...

Lees meer

Regelgeving agrarische wasplaatsen aangepast

Regelgeving agrarische wasplaatsen aangepast

Per 1 juli 2019 is de regelgeving voor wasplaatsen voor trekkers en werktuigen aangepast. Dit is belangrijk voor ondernemers die plannen maken voor de aanleg.

Lees meer

Lees alles over de geslaagde BioVelddag 2019

Lees alles over de geslaagde BioVelddag 2019

Donderdag 20 juni liep agrarisch Flevoland uit naar de BioVelddag in Lelystad. Ook dit jaar weer een stuk groter dan vorig jaar: meer deelnemers, meer bezoekers, meer interesse....

Lees meer

Ruim 2 miljoen euro voor biodiversiteit en innovatie

Ruim 2 miljoen euro voor biodiversiteit en innovatie

Provincie Flevoland stelt op 1 juli 2019 opnieuw 2 subsidieregelingen open uit de beschikbare middelen van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het gaat om de...

Lees meer

Bodemdruk van trekker live in beeld

Bodemdruk van trekker live in beeld

Terwijl verschillende trekkers over de akker reden, zagen zo'n 75 belangstellenden live welke druk op de bodem deze veroorzaakten. Brede banden, smalle banden, lichte trekkers,...

Lees meer

Praktijkmiddag spuittechniek en regelgeving druk bezocht

Praktijkmiddag spuittechniek en regelgeving druk bezocht

Akkerbouwers en bollentelers die gewasbeschermingsmiddelen toepassen, hebben veel vragen over veranderde regels ter beperking van drift en wat dit betekent voor hun bedrijf.  Ac...

Lees meer

De bezem erdoor bij 530 agrariërs

De bezem erdoor bij 530 agrariërs

Aan de 'Bezemactie Flevoland' doen in totaal 530 land- en tuinbouwbedrijven mee en dat is ruim boven de verwachting van Waterschap Zuiderzeeland en CLM.

Lees meer

Meld u aan voor Zicht op de Bodemstructuur

Meld u aan voor Zicht op de Bodemstructuur

Wilt u meer inzicht in uw eigen bodem? Schrijft u zich dan, samen met uw buur(t)man, in voor het project Zicht op de Bodemstructuur! Tijdens het project bekijkt u samen met een...

Lees meer

Kennisdag Bodem & Water wederom een succes

Kennisdag Bodem & Water wederom een succes

Op maandag 4 februari 2019 vond de tweede 'editie' van de Kennisdag Bodem & Water plaats in de Meerpaal in Dronten. Dat er animo voor was, bleek al gauw: meer dan 200 agrariërs...

Lees meer

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op