info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Uitnodiging velddemo lichte strooitechniek

Uitnodiging velddemo lichte strooitechniek

Donderdag 9 maart a.s. is er een velddemo van 13.30 tot 16.00 uur op het bedrijf van Joost van Rijk in Lelystad. Lees verder voor meer informatie en aanmelden.

Lees meer

Veel belangstelling voor de Kennisdag Bodem en Water Flevoland

Veel belangstelling voor de Kennisdag Bodem en Water Flevoland

Maandag 6 februari was de Meerpaal in Dronten voor de vijfde keer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Deze dag, waar het delen van nieuwe kennis en boerenpraktijk centra...

Lees meer

Praktijkonderzoek naar maatregelen tegen oppervlakkige afspoeling

Praktijkonderzoek naar maatregelen tegen oppervlakkige afspoeling

Op verzoek van Provincie Flevoland hebben CLM Onderzoek en Advies en Delphy in 2022 op vier locaties afspoelingsproeven uitgevoerd. Het gaat om proeven in ruggenteelten (aardapp...

Lees meer

Eerste bijeenkomst ABW Aanjaagteam

Eerste bijeenkomst ABW Aanjaagteam

Donderdag 10 november was de eerste bijeenkomst van het ABW aanjaagteam in Zeewolde. Dit aanjaagteam is er om nog meer aansluiting te vinden bij de sector en zo beter te weten w...

Lees meer

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Wil jij als Flevolandse agrariër in een modern, duurzaam bedrijf investeren? Er is binnenkort weer een nieuwe landelijke investeringsregeling POP3+ 2022 waarmee je kunt invester...

Lees meer

Agrarische Nieuwsbrief najaar 2022

Agrarische Nieuwsbrief najaar 2022

De agrarische nieuwsbrief van Waterschap Zuiderzeeland is onlangs weer verschenen. Boordevol artikelen over waterkwaliteit en -beheer. En ook verschillende ABW thema's en activ...

Lees meer

11 november: Velddemo Bodemverdichting in grasland verhelpen en gra...

11 november: Velddemo Bodemverdichting in grasland verhelpen en grasland mechanisch vernietigen

Kan mechanisch onderwerken van grasland en andere gewassen een effectief alternatief zijn voor de inzet van chemie? En met welke innovatieve machines kun je bodemverdichting in...

Lees meer

Flevolandse agrariërs werken aan schoon water!

Flevolandse agrariërs werken aan schoon water!

In het najaar van 2021 namen 306 Flevolandse agrariërs deel aan de 'Bezemactie Flevoland'. In totaal werd 16.533 kg aan niet meer toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmidde...

Lees meer

30 september 2022: Spuitlicentiebijeenkomst Teelt in Luttelgeest

30 september 2022: Spuitlicentiebijeenkomst Teelt in Luttelgeest

Graag nodigen wij u uit voor de spuitlicentiebijeenkomst 'Werken aan een gezonde bodem en gewas', op 30 september aanstaande. Deze bijeenkomst telt mee voor de verlenging van de...

Lees meer

Evenement Duurzaam waterbeheer op 27 september a.s.

Evenement Duurzaam waterbeheer op 27 september a.s.

Op dinsdag 27 september organiseert AERES Hogeschool Almere van 10.00 tot 16.00 uur een evenement met als onderwerp Duurzaam waterbeheer. Het evenement wordt georganiseerd op de...

Lees meer

20 juli: Demoveldbijeenkomst Robuuste aardappelrassen in de praktijk

20 juli: Demoveldbijeenkomst Robuuste aardappelrassen in de praktijk

Er komt veel op de aardappelsector af. De Europese commissie streeft naar een reductie van 50% aan gewasbeschermingsmiddelen en een groei van het biologisch areaal naar 25%. Rob...

Lees meer

Wiedeg demonstratie op de BioVelddag 23 juni

Wiedeg demonstratie op de BioVelddag 23 juni

Eerder was er weinig keus in wiedeggen. Dat is tegenwoordig wel anders. "Alleen dit jaar kwamen er al minstens 3 nieuwe modellen bij", aldus Christoffel den Herder van Ceres Hor...

Lees meer

Uitnodiging Demodag Cameragestuurd schoffelen

Uitnodiging Demodag Cameragestuurd schoffelen

In samenwerking met Actieplan Bodem en Water (ABW) organiseert Ceres Horti Advice BV op 16 juni een interessante demodag: Cameragestuurd schoffelen. Tijdens deze dag presenteren...

Lees meer

Kennisdag Bodem en Water 30 mei 2022

Kennisdag Bodem en Water 30 mei 2022

Maandag 30 mei was de Meerpaal in Dronten na bijna 2 jaar Corona weer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Dat de Flevolandse agrariërs elkaar graag weer ontmoeten om ken...

Lees meer

Excursie helofytensloot bij Aeres Farms

Excursie helofytensloot bij Aeres Farms

Donderdag 2 juni 2022 organiseert Lector Agrarisch Waterbeheer, Wolter van der Kooij een excursie bij Aeres Farms. Agrariërs krijgen deze middag uitleg over onder andere het ond...

Lees meer

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw 2022

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw 2022

Wil jij als landbouwer jouw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Maak je landbouwbedrijf...

Lees meer

Betere bodem en schoner water door integrale aanpak

Betere bodem en schoner water door integrale aanpak

Op de afwisselende demonstratiebijeenkomst van het project 'Verbetering bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder' in Creil op 3 november 2021 werd nog eens benadrukt dat e...

Lees meer

Doe mee met project Schoon boerenerf

Doe mee met project Schoon boerenerf

Het ABW project 'Schoon boerenerf' is een project van LTO Noord en heeft als doel veehouders te informeren over praktische maatregelen die bijdragen aan het bereiken van een emi...

Lees meer

Bezem door de Flevolandse middelenkast

Bezem door de Flevolandse middelenkast

Met het project project 'Bezem door de middelenkast Flevoland 2021' biedt waterschap Zuiderzeeland agrariërs de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde g...

Lees meer

Terugblik veldbijeenkomst 5 augustus

Terugblik veldbijeenkomst 5 augustus

Donderdag 5 augustus was er een veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting, alternatieve loofdoding en perceelafspoeling in ruggenteelt. De veldbijeenkoms...

Lees meer

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op