info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuws

Ruim 2 miljoen euro voor biodiversiteit en innovatie

Ruim 2 miljoen euro voor biodiversiteit en innovatie

Provincie Flevoland stelt op 1 juli 2019 opnieuw 2 subsidieregelingen open uit de beschikbare middelen van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het gaat om de...

Lees meer

Bodemdruk van trekker live in beeld

Bodemdruk van trekker live in beeld

Terwijl verschillende trekkers over de akker reden, zagen zo'n 75 belangstellenden live welke druk op de bodem deze veroorzaakten. Brede banden, smalle banden, lichte trekkers,...

Lees meer

Praktijkmiddag spuittechniek en regelgeving druk bezocht

Praktijkmiddag spuittechniek en regelgeving druk bezocht

Akkerbouwers en bollentelers die gewasbeschermingsmiddelen toepassen, hebben veel vragen over veranderde regels ter beperking van drift en wat dit betekent voor hun bedrijf.  Ac...

Lees meer

De bezem erdoor bij 530 agrariërs

De bezem erdoor bij 530 agrariërs

Aan de 'Bezemactie Flevoland' doen in totaal 530 land- en tuinbouwbedrijven mee en dat is ruim boven de verwachting van Waterschap Zuiderzeeland en CLM.

Lees meer

Meld u aan voor Zicht op de Bodemstructuur

Meld u aan voor Zicht op de Bodemstructuur

Wilt u meer inzicht in uw eigen bodem? Schrijft u zich dan, samen met uw buur(t)man, in voor het project Zicht op de Bodemstructuur! Tijdens het project bekijkt u samen met een...

Lees meer

Kennisdag Bodem & Water wederom een succes

Kennisdag Bodem & Water wederom een succes

Op maandag 4 februari 2019 vond de tweede 'editie' van de Kennisdag Bodem & Water plaats in de Meerpaal in Dronten. Dat er animo voor was, bleek al gauw: meer dan 200 agrariërs...

Lees meer

Banden Beter Benutten; door zelf te rekenen

Banden Beter Benutten; door zelf te rekenen

Dinsdagavond 29 januari zaten een kleine 20 deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur gebogen over diverse werktuigen- en bandentabellen en te zwoegen op de cijfers. Het doel: l...

Lees meer

Programma kennisdag Bodem & Water 2019

Programma kennisdag Bodem & Water 2019

In 2018 hebben we allemaal ervaren hoe belangrijk het is om onze bodem en het water goed op peil te houden. Wat zijn de gevolgen van veranderingen in het klimaat en hoe zorgen w...

Lees meer

Subsidie voor kennisoverdracht (M1)

Subsidie voor kennisoverdracht (M1)

In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019 kan voor de derde keer in de POP3-periode een subsidie worden aangevraagd voor het geven van trainingen, workshops e...

Lees meer

Subsidie voor innovatie en modernisering (M2)

Subsidie voor innovatie en modernisering (M2)

In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019 kunnen Flevolandse agrariërs een aanvraag indienen voor een bijdrage aan fysieke investeringen voor innovatie en mod...

Lees meer

Rondgang groenbemesters Zicht op de Bodemstructuur

Rondgang groenbemesters Zicht op de Bodemstructuur

Wat groenbemesters bovengronds en vooral ondergronds doen zagen de deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur op dinsdag 30 oktober bij een rondgang met bodemdeskundige Coen ter...

Lees meer

Levendige discussies over aanpak van erfemissies

Levendige discussies over aanpak van erfemissies

Flevolandse agrariërs hebben al grote stappen gezet om belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De naleving van milieuregels is goed. Des...

Lees meer

Nieuw: Kennisboekje Erfemissie

Nieuw: Kennisboekje Erfemissie

Erfemissie? Natuurlijk niet! Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs deze middelen in het milieu kunnen komen. Voor behoud van een...

Lees meer

Werken aan water met POP3

Werken aan water met POP3

Het belang van een goede waterkwaliteit raakt ons allemaal en agrariërs niet in de laatste plaats. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppe...

Lees meer

Demonstratie suikerbietenoogst is publiekstrekker

Demonstratie suikerbietenoogst is publiekstrekker

Bezoekers van AgroTechniek Holland konden tijdens een velddemo ervaren wat de effecten van verschillende rooiers en transportsystemen precies zijn op de ondergrond. De demonstra...

Lees meer

Bieten rooien met de juiste bandenspanning

Bieten rooien met de juiste bandenspanning

Bieten worden steeds later geoogst, met risico op nattere omstandigheden en dus meer kans op verdichting van de bodem. Veel telers zien jaarlijks dat de zorg voor de bodem, bij...

Lees meer

Verslag Avondsymposium Bodem en Kringlopen

Verslag Avondsymposium Bodem en Kringlopen

Op 30 augustus is er een symposium over boden en kringlopen gehouden. Deze avond werd georganiseerd om agrariërs te informeren over acties op het gebied van bodembeheer, kringlo...

Lees meer

Vrijblijvend advies aan agrariërs

Vrijblijvend advies aan agrariërs

De agrarische sector werkt hard aan de teelt van gezonde gewassen voor onze voedselvoorziening. Telers houden daarbij meer en meer rekening met het milieu. Bijvoorbeeld door het...

Lees meer

Geslaagde demobijeenkomst gewasbescherming

Geslaagde demobijeenkomst gewasbescherming

Namens het Actieplan Bodem & Water heeft Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) op 1 juni 2018 een demonstratie-bijeenkomst ov...

Lees meer

Terugblik demonstratiebijeenkomst gewasbescherming 16 maart

Terugblik demonstratiebijeenkomst gewasbescherming 16 maart

Op vrijdagmiddag 16 maart organiseerde Waterschap Zuiderzeeland namens het Actieplan Bodem & Water een demonstratiebijeenkomst over gewasbescherming, in het Agri Innovation Cent...

Lees meer

>Nieuws

Heeft u een vraag?

neem contact op