info@bodemenwaterflevoland.nl

BioVelddag - 5 juli 2023 START 15.00 uur

03-07-2023

BioVelddag - 5 juli 2023  START 15.00 uur

Het is ook dit jaar weer gelukt een divers programma in het veld neer te zetten met innovaties. Met aandacht voor bedrijfsvoering en een speciaal programma voor veehouders. Vanuit Landbouw Meerdere Smaken en Actieplan Bodem en Water faciliteert de provincie in o.a. aantal demo’s. De agrarische wereld – zowel biologisch als gangbaar – ontmoet elkaar tijdens deze middag bij de diverse rondleidingen en demo’s.

Markt

Dit jaar start de BioVelddag met een presentatie van Hans Christoph Behr, dé marktanalist als het gaat om de Duitse biomarkten! Hij geeft zijn visie op de markt en deelt marktperspectieven voor de toekomst.

Kom in de ochtend naar lezingen over het thema kringloop en een specifiek veehouderijprogramma. ’s Middags zijn er weer diverse innovaties in het veld te zien en kunnen (melk)veehouders mee op veldexcursie. Bekijk hier het totale programma.

Innovaties in het veld

En natuurlijk zijn er op de BioVelddag weer diverse innovaties in het veld te zien. Proefvelden en onderzoeksresultaten van onder andere mengteelten, strokenteelt, agro-forestry inclusief bijvoorbeeld een notenbedrijf voor verwerking van noten, bodem en uiteraard robotisering (o.a. nieuwe Trabotyx ontwikkelingen) en andere mechanisatie.

Programma demonstraties

  • 13.30 uur Machine demo innovaties
    Mechanische onkruidbestrijding met robots en combinatie-machines met zaaien en oogsten.
  • 15.00 uur Machine demo gewasverzorging in ui
  • 16.00 uur Veldpresentatie robuuste aardappelen en het convenant
  • 17.00 uur Workshop groenbemesters (naast doorlopende veldpresentatie groenbemesters)
  • 17.30 uur Machine demo ‘Mechanische glyfosaat’ *

* Naturim geeft een demo met aantal nieuwe werktuigen die zijn ontwikkeld om met voldoende overlap, ondiep, goed regelbaar en met zo min mogelijk risico’s op versmering onkruiden en groenbemester goed af te snijden. Daarnaast demo BioMulch om resten te verhakselen.

Bekijk hier het totale programma inclusief speciale programma onderdelen voor veehouderij en adviseurs.

Aanmelden
Kijk voor het programma en aanmelden op: www.bioacademy.nl/programma-biovelddag-2023

>>BioVelddag - 5 juli 2023 START 15.00 uur

Heeft u een vraag?

neem contact op