info@bodemenwaterflevoland.nl

De groene draad door het klimaat

13-11-2023

De groene draad door het klimaat

We zien steeds meer percelen die groen in de winter zijn door het laten staan van groenbemesters. Door de levende wortels van groenbemesters en daarmee stimuleren van bodemleven kan de bodemstructuur verbeterd en beschermd worden tijdens de winter. Hierdoor kan de grond verweren bij uitblijven van vorst, maar wordt de grond ook beschermd tegen verslemping. Maar er komt meer bij kijken dan alleen groenbemesters laten staan. Welke groenbemestermengsel kies je? Wanneer wordt de grondbewerking uitgevoerd en hoe zaai je het volggewas?

Wilt u ook meedoen aan De groene draad door het klimaat? 

Meld u zich dan aan voor het project dat BoerenNatuur Flevoland samen met akkerbouwers en bodemexperts uitvoert. Het project bevat o.a. een bedrijfsbezoek door een bodemexpert, een bodemadvies voor verbetering van de aanpak, begeleiding bij experimenten, de organisatie van velddemonstraties, groepsbijeenkomsten om kennis onderling uit te wisselen en monitoring van de strategie op ontwikkeling bodemstructuur, waterhuishouding, bodemleven en bovengrondse biodiversiteit. Wilt u meedoen, geeft u zich dan op als deelnemer. Aanmelden en meer informatie Neem voor aanmelden en meer informatie contact op met Albert Jan Olijve van BoerenNatuur Flevoland (Albertjan.olijve@boerennatuurflevoland.nl of M: 06 51 899 579).

Bekijk meer informatie over het project.

>>De groene draad door het klimaat

Heeft u een vraag?

neem contact op