info@bodemenwaterflevoland.nl

Webinar Middelenpakket uit de sloot

16-03-2023

Webinar Middelenpakket uit de sloot

‘Normoverschrijdingen voorkomen voor behoud middelen in de kast’

De dalende trend bij normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater stagneert. Er is extra aandacht én inzet van akkerbouwers nodig om emissie via drift, perceel of erf tegen te gaan. Dit bleek bij het webinar op 8 maart ‘Middelenpakket uit de sloot’ van de campagne #Emissiereductiesprint. “Er is maar een beetje emissie nodig om normen te overschrijden. Als we dat weten te voorkomen, helpt dat om middelen op de plank te houden”, duidde Bert Waterink (BO Akkerbouw) de urgentie.

Waterink nam met Simon Buijs (Deltares), Bert van den Bosch (Waterschap Zuiderzeeland), Dirk Johan Feenstra (LTO Noord / DAW) en gespreksleider Peter Knippels (LTO Nederland) de deelnemers aan het webinar mee door de problematiek én door de oplossingen. In vogelvlucht passeerden de meest recente meetresultaten de revue. Dit werd gevolgd door uitleg over het belang van de betreffende middelen en hoe akkerbouwers zelf of in samenwerking met het waterschap of het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) maatregelen kunnen treffen.

Bekijk hier het webinar van 8 maart.

Lees hier het volledige artikel van Bo Akkerbouw

>>Webinar Middelenpakket uit de sloot

Heeft u een vraag?

neem contact op