info@bodemenwaterflevoland.nl

Subsidie Geïntegreerde Gewasbescherming - onderdeel mechanisch onderwerken

24-08-2023

Subsidie Geïntegreerde Gewasbescherming - onderdeel mechanisch onderwerken

Graag attenderen wij u op de Subsidie Geïntegreerde Gewasbescherming. Het doel is om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken tegen ziekten, plagen en onkruiden. Van 1 september tot 29 september aanstaande wordt deze landelijke investeringsregeling opengesteld. Deze subsidie is specifiek gericht op het versterken van investeringen of innovatie voor het onderwerken van groenbemesters en rustgewassen in het kader van preventieve en niet-chemische maatregelen voor geïntegreerde gewasbescherming.

De subsidieregeling bestaat uit 2 onderdelen:

  • Innovatieprojecten geïntegreerde gewasbescherming
  • Investeringen in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen

Het subsidiepercentage bedraagt 50 procent met een minimaal subsidiebedrag van 5.000 euro en maximaal subsidiebedrag van 125.000 euro. Na goedkeuring van de aanvraag moet binnen 1 maand gestart worden met de activiteit van de regeling en moet de levering binnen 1 jaar zijn. Dit kunnen boeren en loonwerkers zijn. Let op: aan deze subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden die u kunt vinden op de website.

Let op: Toewijzing is op volgorde van binnenkomst. Als het subsidiebudget wordt overschreden, sluit de aanvraagperiode. Loting bepaalt welke aanvragen van die dag in behandeling worden genomen.

Subsidie-investeringen (mechanisch) onderwerken; 2 nieuwe bedrijfsmiddelen

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor maximaal twee machines waarmee een groenbemester of vanggewas kan worden vernietigd, afgemaaid, verhakseld, gefreesd of ondergewerkt zonder gebruik te maken van chemische middelen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een cultivator, messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg of ecoploeg.

Subsidie Geïntegreerde Gewasbescherming – onderdeel Innovatieprojecten

Deze subsidie is aan te vragen als u met een project meewerkt aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen. Meer informatie over deze subsidie vindt u hier.

Grijp deze kans aan om uw gewasbeschermingspraktijken te verbeteren en bij te dragen aan duurzame landbouw. Voor gedetailleerde informatie en het indienen van aanvragen: klik hier.

>>Subsidie Geïntegreerde Gewasbescherming - onder...

Heeft u een vraag?

neem contact op