info@bodemenwaterflevoland.nl

Landelijke campagne 1001 ha soortenrijke groenbemesters

21-06-2023

Landelijke campagne 1001 ha soortenrijke groenbemesters

Vanaf nu kunnen akkerbouwers in het hele land flinke korting krijgen op soortenrijke groenbemestermengsels. De actie wordt georganiseerd door Urgenda, samen met LTO en is bedoeld voor akkerbouwers die willen ontdekken hoe groenbemester(mengsels) toepasbaar zijn op het eigen bedrijf.

Akkerbouwers die meedoen krijgen zo'n 40 procent korting op de eerste 5 hectare biodiverse groenbemestermengsels. Deelnemers kunnen kiezen uit acht mengsels, waarvan vier biologisch en vier gangbaar. Het zaaizaad wordt geleverd door DSV Zaden of Zaadhandel Neutkens. Door de provincie Flevoland is mede extra ruimte geregeld voor Flevolandse ondernemers. En in samenwerking met het Actieplan Bodem en Water wordt aanvullende Flevolandse kennis ontsloten.

Waarom deze actie?
Groenbemester(mengsels) kunnen bijdragen aan organische stof opbouw, biodiversiteit, vastleggen van nutriënten in de winter, de bodem beschermen bij grote hoeveelheden neerslag en bijdragen aan de biologische verwering van de bodem in de winter. Mengsels met vlinderbloemigen zijn duurder in aanschaf, maar leggen stikstof uit de lucht vast waardoor kunstmest en CO2 kunnen worden bespaard. Met deze actie kan geld worden bespaard en dragen we samen bij aan een beter klimaat.

Groene draad in het klimaat
De groenbemesters zijn volgens Urgenda geschikt om tot maart te laten staan en Urgenda hoopt dat de deelnemers door toepassing van de groenbemesters op (kunst)mest besparen en dat de biodiversiteit toeneemt. De deelnemende zaadleveranciers kunnen hierbij helpen. Om zoveel mogelijk van deze actie en van elkaar te leren wordt in Flevoland samengewerkt met o.a. het project Groene draad in het klimaat van het Actieplan Bodem en Water. In dit project onderzoeken ondernemers de kansen en uitdagingen van winter overlaten staan van groenbemesters. De ondernemers worden begeleid bij het onderzoeken van passende grondbewerkingen en de keuze voor groenbemesters. Vanuit het project wordt het effect op bodemkwaliteit, waterhuishouding en teeltzekerheid gemonitord. Hier is al veel kennis opgedaan.  

 

Vanuit aanvullende activiteiten vanuit het Actieplan Bodem en Water – zoals regionale groenbemestercafé’s en ook veldbezoeken - delen we (Flevolandse) kennis. Dit in samenwerking met Urgenda en de zaadleveranciers die ook al activiteiten voorzien hebben. 

U bent welkom om deel te nemen aan alle informatiebijeenkomsten (bijvoorbeeld regionale groenbemestercafé’s) en veldbezoeken die worden georganiseerd door het Actieplan Bodem en Water en LTO in samenwerking met Urgenda en de zaadleveranciers. Ook van de leverancier waar u niet van heeft besteld.

Eigen experiment
Als boer in Flevoland kun je een eigen experiment aanleggen door op een perceel een groenbemestermengsel te zaaien naast een groenbemester(mengsel) die je andere jaren hebt gebruikt of door een strook niet in te zaaien.

Hoe werkt het?
Er is dankzij crowdfunding voor meer dan 1000 hectare aan korting beschikbaar! Dankzij bijdragen van provincies – waaronder Flevoland -  en de donateurs van Urgenda kunnen boeren in het hele land bestellen! In Flevoland is er ruimte om de inzaai van 200 hectare te ondersteunen. Voor een goede registratie en om te voorkomen dat boeren meerdere keren bestellen, vragen we je voor je naar de bestelpagina gaat, eerst naar je provincie en postcode.

Ga voor meer informatie en bestellen naar de speciale website

Logo Urgenda

>>Landelijke campagne 1001 ha soortenrijke groenb...

Heeft u een vraag?

neem contact op