info@bodemenwaterflevoland.nl

Twee nieuwe GLB-subsidies opengesteld

13-10-2023

Twee nieuwe GLB-subsidies opengesteld

Flevolandse boeren opgelet! Van 2 oktober tot en met 15 november 2023 zijn er twee nieuwe landelijke Gemeenschappelijk Landbouwbeleid- (GLB)-openstellingen voor subsidies aanvragen vanuit het Rijk via RVO.nl:

Het digitale subsidieloket opende 2 oktober om 9.00 uur en sluit weer op 15 november 2023 om 17.00 uur. Zorg dus dat uw subsidieaanvraag uiterlijk op dat tijdstip binnen is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de beide subsidies leest u hieronder. Tot slot leggen we u graag uit waar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor staat. 

Projectsubsidie praktijkleernetwerken

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die hun kennis en informatie willen delen met een groep samenwerkende landbouwers. Bijvoorbeeld praktijknetwerken of lerende netwerken. Wie kan aanvragen? Een onderneming als niet-landbouwer die kennis en informatie kan en wil uitwisselen over het beschermen van natuur, milieu en klimaat. Hierbij kunt u uitwisseling van kennis en informatie mogelijk maken door bijvoorbeeld training en workshops te geven, coaching aan te bieden dan wel voorlichtings- en demonstratieactiviteiten te organiseren. Met daarbij aandacht voor een van de benoemde aspecten van de hoofdthema’s kringlooplandbouw in brede zin en/of duurnaam ondernemerschap.  

Voorwaarde voor een aanvraag is een verklaring van een groep samenwerkende landbouwers waarin ze hun behoefte aan kennisoverdracht nader duiden.

Het budget voor deze subsidie is 3,75 miljoen euro. U kunt minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 subsidie krijgen. Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 80% van de subsidiabele kosten. 80% van de subsidiabele kosten worden dus vergoed.

Agrarische ondernemers: u kunt zelf ook vanuit een behoefte of praktijknetwerk contact opnemen met (kennis)dragers om gezamenlijk een projectplan op te stellen dat de (kennis)dragers indienen.  

Projectsubsidie demonstratiebedrijf

De overgang naar een duurzaam landbouwbedrijf gaat niet vanzelf. Deze subsidie ondersteunt landbouwers bij de omschakeling via het delen van kennis en informatie. De kennis van landbouwers is belangrijk en wordt gebruikt om andere landbouwers te helpen. Wilt u uw bedrijf inzetten als demonstratiebedrijf en andere landbouwers informeren en inspireren met uw kennis en ervaring?

U kunt deze subsidie aanvragen als u in een van deze categorieën valt:

  • U bent een landbouwer en wilt aanbieder van kennisoverdracht en voorlichting zijn als demonstratiebedrijf.
  • U bent een landbouwer en wilt met maximaal twee andere landbouwers samen een demonstratiebedrijf zijn.
  • U heeft een onderneming als niet-landbouwer en doet als penvoerder een aanvraag voor maximaal 3 landbouwers. Deze landbouwers willen allemaal met hun bedrijf demonstratiebedrijven zijn.

Het budget voor deze subsidie is 3,75 miljoen euro. U kunt per demonstratiebedrijf minimaal € 75.000 tot maximaal € 120.000 krijgen. Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 100%. Alle subsidiabele kosten worden dus vergoed.

GLB in het kort

Met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werkt Nederland aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland. Van 2023 tot 2027 biedt het GLB subsidies aan voor initiatieven die bijdragen aan deze doelen. De verschillende subsidies vanuit het GLB, kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast. Om voor gebieden en de boeren die in de gebieden werken, helder perspectief te vinden en te ontwikkelen naar het landbouwbedrijf van morgen. Meer leest u op op de dossierpagina van Provincie Flevoland.

>>Twee nieuwe GLB-subsidies opengesteld

Heeft u een vraag?

neem contact op