info@bodemenwaterflevoland.nl

'Je ziet een wereld van verschil'

Beter inzicht krijgen in je eigen bodem en kennis uitwisselen met anderen. Dat zijn de redenen waarom Frans Reijrink zich aan het begin van de zomer heeft aangesloten bij het project  Verbetering bodem en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder. Het eerste onderdeel waar hij aan meedeed, Leer je bodem kennen, leverde al veel inzicht op. “Ik zat in een groep met twee anderen. Je bent bij elkaar op het erf en ziet een wereld van verschil, ook al is het maar een paar kilometer verderop. Dat is echt uniek,” zegt Frans.

Zo’n 25 akkerbouwers en bollentelers rondom Espel en Creil zijn binnen dit project bezig met een integrale aanpak van bodemkwaliteit, erfemissie en geïntegreerde gewasbescherming. Voor wie de  eigen bodem beter wil leren kennen, het erf klaar wil maken voor de toekomst en percelen heeft  rondom Espel en Creil, zijn er nog vijf plekken beschikbaar. 

Zorgt voor bewustwording
Frans Reijrink heeft niet alleen een bedrijf in het gebied, maar is ook bestuurslid van LTO. “Ik heb de portefeuille bodem & water, dus het is goed om te weten wat er speelt. Het verscherpt mijn blik.” Maar ook voor zijn eigen bedrijfsvoering is het interessant om deel te nemen, vertelt Frans: “We hebben kuilen gegraven op verschillende percelen en samen besproken wat er uit kwam. Zo zagen we dat we met de uien toch te vroeg begonnen waren. Het was nog te nat, waardoor er nu een storende laag is ontstaan. Dat zorgt wel voor bewustwording. Ook hebben we gekeken naar het effect van tarwe in het bouwplan en hebben we meer inzicht gekregen in het gebruiken van groenbemesters en de aanvoer van organische stof. En dat daar ook een grens aan zit. Je kunt het dus ook te gek maken.”

De vaart erin
“Zonder goede bodem begin je niets,” zegt Frans. “Ik heb er alles aan om daar meer van te weten. Het project geeft meer inzicht en is ook meteen praktisch toe te passen. Je kunt kennis uitwisselen en hebt het écht ergens over met elkaar. Dat gebeurt niet als je even bij elkaar op het erf bent. Bovendien levert het project me meer op dan dat het aan tijd kost. Het is goed geregeld en ze houden de vaart er in.”

 

Meer informatie
Meedoen? Dat kan door een mail te sturen naar projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl of ygooijer@clm.nl. Deelname is gratis. Het project ‘Verbetering bodem en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder.’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Het project is onderdeel van het Actieplan Bodem & Water Flevoland en wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies, Delphy, KAVB, Flevolands Agrarisch Collectief en Coen ter Berg Advies.

Meer informatie over het project

>>'Je ziet een wereld van verschil'

Heeft u een vraag?

neem contact op