info@bodemenwaterflevoland.nl

Regelgeving agrarische wasplaatsen aangepast

30-08-2019

Regelgeving agrarische wasplaatsen aangepast

Per 1 juli 2019 is de regelgeving voor wasplaatsen voor trekkers en werktuigen aangepast. Dit is belangrijk voor ondernemers die plannen maken voor de aanleg. Dit voorjaar hebben vele tientallen Flevolandse bedrijven een POP3 subsidietoekenning gekregen voor investeringen in vul- en wasplaatsen met zuiveringsvoorzieningen. Voordat agrarische ondernemers daadwerkelijk gaan investeren, willen zij terecht graag duidelijke richtlijnen hebben waar een wasplaats met zuiveringsvoorzieningen aan moet voldoen. Er is een aantal zaken veranderd:

  • Het is nu toegestaan om motorvoertuigen en werktuigen voor agrarische activiteiten, uitwendig te wassen boven een aaneengesloten bodemvoorziening. Dat is een vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, en waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.
  • De verplichtingen bij een vloeistofdichte vloer als een bodemonderzoek, certificaat van vloeistofdichtheid en de zesjaarlijkse keuring vervallen bij een aaneengesloten bodemvoorziening.
  • Er mag geen directe afvoer voor afvalwater en hemelwater van de aaneengesloten bodemvoorziening naar het oppervlaktewater meer zijn, als er op de wasplaats ook machines en werktuigen worden gewassen die met gewasbeschermingsmiddelen in aanraking zijn geweest.

De wijzigingen in regelgeving werden in het ABW Kennisboekje ‘Erfemissie? Natuurlijk niet!’ al aangekondigd, maar zijn eerder doorgevoerd dan verwacht. Er wordt gewerkt aan een nieuwe (digitale) versie van het boekje.

Vragen? Een vrijblijvend adviesbezoek?

Voor vragen of een vrijblijvend adviesbezoek op uw bedrijf, kunt u contact opnemen met de agrarische adviseurs van Waterschap Zuiderzeeland: 0320-274911 of agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl.

>>Regelgeving agrarische wasplaatsen aangepast

Heeft u een vraag?

neem contact op