info@bodemenwaterflevoland.nl

Bieten rooien met de juiste bandenspanning

07-09-2018

Bieten rooien met de juiste bandenspanning

Bieten worden steeds later geoogst, met risico op nattere omstandigheden en dus meer kans op verdichting van de bodem. Veel telers zien jaarlijks dat de zorg voor de bodem, bij de oogst van de gewassen in één klap teniet kan worden gedaan. Bezoekers van AgroTechniek Holland ervaren tijdens een velddemo wat de effecten van verschillende rooiers en transportsystemen precies zijn op de ondergrond. Én hoe ze dat beter kunnen vermijden, bijvoorbeeld door het kiezen van de juiste wielonderstellen, banden en bandenspanning.

De omstandigheden van een late oogst zijn nagebootst op het demoveld en middels rooidemonstraties en een grote profielkuil zichtbaar. De druk op de ondergrond van de verschillende combinaties wordt gemeten met de Compaction Action van Bern University en weergegeven in grafieken op een groot scherm. Dit nieuwe meetapparatuur is speciaal voor deze demonstratie naar Nederland gehaald en meet de druk van de rijdende landbouwmachines op de ondergrond. Welke effecten de verschillende rooi-transportsystemen, rooiers, trekkers en transportwagens op de ondergrond hebben, staat dan ook centraal tijdens de demonstraties bietenoogst.

Kijken en leren

Op het demoveld zien bezoekers elke dag tussen 13.30 en 14.30 uur de bietenrooiers, zelfrijdende overlaadwagens, getrokken tandem en tridem overlaadwagens, luchtdrukwisselsystemen, rups onderstellen en de nieuwste bodemvochtsensoren. Specialisten delen hun kennis en vertellen alles over de praktijk en techniek. Vooraf is ook een demonstratie over verschillende aardappelrooiers en rooitransportsystemen met verschillende wielonderstellen, zoals rupsen en brede banden.   Bovendien kunnen bezoekers op woensdagmiddag 12 september voor even terug de schoolbanken in om hun kennis over de bodem en bodemverdichting in samenhang met banden en wiellast op te frissen. Belangrijk, want goed bodembeheer zorgt voor een goede basis voor de agrarische bedrijfsvoering, waterconservering in de bodem en de beperking van emissies (uit- en afspoeling) van landbouwgronden. Cruciaal daarbij is een goede bodemstructuur met bodemleven en voldoende en dynamisch organisch stof.

AgroTechniek Holland

Nederlands grootste landbouwbeurs AgroTechniek Holland vindt plaats van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 september 2018 van 10:00-17:00 in Biddinghuizen. De velddemo wordt verzorgd door ATH, Delphy, Aeres Hogeschool en het Actieplan Bodem & Water Flevoland. Tijdens de vijfde editie van dit outdoor agro-evenement, exposeren en demonstreren honderden fabrikanten, importeurs en dealers de nieuwste machines en trends in de landbouwmechanisatie.

>>Bieten rooien met de juiste bandenspanning

Heeft u een vraag?

neem contact op