info@bodemenwaterflevoland.nl

Meld u aan voor Zicht op de Bodemstructuur

05-04-2019

Meld u aan voor Zicht op de Bodemstructuur

Wilt u meer inzicht in uw eigen bodem? Schrijft u zich dan, samen met uw buur(t)man, in voor het project Zicht op de Bodemstructuur! Tijdens het project bekijkt u samen met een expert uw bodem en krijgt u bruikbare tips voor de toekomst. Collega’s die al hebben meegedaan blikken er positief op terug; “Wat bij je buurman goed werkt, wil niet direct zeggen dat het voor jou ook de oplossing is. Het moet bij je bedrijf, je bouwplan en bij je als persoon passen. Daarom is het project waardevol, want het gaat om je eigen specifieke situatie.”

In het project Zicht op de Bodemstructuur neemt u, samen met uw buur(t)man en een deskundige, uw eigen grond onder de loep. Zo krijgt u inzicht in hun eigen bodem en leert u hoe u deze het beste kunt beoordelen én behandelen. “Het begint met kijken, kijken en kijken – en niet meteen praten over machines.” Aldus een van de experts.

Fase A start in juni

Profielkuilen graven, veldbijeenkomsten, kuilgesprekken, teamwork met uw buur(t)man… In fase A – die juni 2019 start – leert u in 1 tot 3 maanden op een praktische manier wat uw eigen bodem nodig heeft aan de hand van het eigen profiel. Van de bodemstructuur en -opbouw tot aan verdichting, organische stof, groenbemesters, bodemleven en ontwatering; alle facetten komen aan bod.

Fase B

Fase B is het logische vervolg op fase A en heeft een looptijd van maximaal twee jaar (naar eigen keus te beslissen). Uit fase A zijn aandachtspunten voor uw bedrijf gekomen en samen met de deskundige bepaalt u welke kleine of grotere aanpassingen in grondbewerking, groenbemesters, bouwplan en bemesting, etc. passend zijn voor uw bedrijf. Onder begeleiding van een deskundige gaat u (op uw erf) aan de slag om de bodemkwaliteit te verbeteren en u deelt in groepsverband de resultaten en ervaringen.

Aanmelden

In juni gaat fase A van Zicht op de Bodemstructuur van start. Heeft u zin in een goed (kuil) gesprek? Meld u dan via projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl of 06-51899579. Contactpersoon is Albert Jan Olijve van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC).

>>Meld u aan voor Zicht op de Bodemstructuur

Heeft u een vraag?

neem contact op