info@bodemenwaterflevoland.nl

Vrijblijvend advies aan agrariërs

20-07-2018

Vrijblijvend advies aan agrariërs

De agrarische sector werkt hard aan de teelt van gezonde gewassen voor onze voedselvoorziening. Telers houden daarbij meer en meer rekening met het milieu. Bijvoorbeeld door het beperken van drift bij gewasbespuitingen (verwaaiing van spuitdruppeltjes) en door het opvangen en zuiveren van restvloeistoffen. Dit is ook nodig om de waterkwaliteitsdoelen te halen en een effectief middelenpakket te behouden. Schoon water is ons gezamenlijk belang!

Samen werken aan schoon water
Waterschap Zuiderzeeland wil graag samen met agrarische ondernemers in Flevoland werken aan schoon water. Om agrarische emissies verder te verminderen (liefst voorkomen), zet het waterschap daarom steeds meer in op informeren en advisering. Daarnaast heeft het waterschap de wettelijke taak om milieuregels te controleren en handhaven,  zodat ook overtreders gaan voldoen aan de wet- en regelgeving. Uiteraard zijn we dat graag voor door kennis te delen en met agrariërs mee te denken.   

Onafhankelijk advies
Wanneer u informatie wilt en/of vragen heeft over het verminderen van agrarische emissies, kunt u contact opnemen met een deskundig adviseur van het waterschap. Zij komt graag bij u op het bedrijf voor een gratis adviesbezoek. We denken graag mee over emissiebeperkende maatregelen die voldoen aan de wet- en regelgeving voor water en bodem. U krijgt een vrijblijvend advies. Informatie wordt niet naar controleurs van het waterschap of andere instanties verzonden. Daarnaast leggen we u bij een adviesbezoek geen maatregelen op.

  • Gaat u uw erf renoveren of een nieuw erf aanleggen (inrichten)?
  • Heeft u vragen over de aanleg van een vul- en wasplaats?
  • Wilt u meer informatie over het in- en uitwendig reinigen van de spuitmachine?
  • Overweegt u om een zuiveringsvoorziening aan te schaffen?
  • Gaat u een vaste mestopslag aanleggen?
  • Wilt u een erfemissiescan voor Milieukeur laten uitvoeren?
  • Heeft u andere vragen over milieuregels?

Neem dan contact op met Joanneke Spruijt – adviseur schoon water agrarisch van het waterschap: 
Mobiel: 06 – 1132 4151
E-mail: j.spruijt@zuiderzeeland.nl
 

Een adviesbezoek van Waterschap Zuiderzeeland is:

  • Gratis

  • Vrijblijvend 

  • Onafhankelijk van controle

>>Vrijblijvend advies aan agrariërs

Heeft u een vraag?

neem contact op