info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuw: Kennisboekje Erfemissie

17-10-2018

Nieuw: Kennisboekje Erfemissie

Erfemissie? Natuurlijk niet! Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs deze middelen in het milieu kunnen komen. Voor behoud van een effectief middelenpakket én om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen is het belangrijk om erfemissie aan te pakken. Daarom heeft Actieplan Bodem & Water een kennisboekje over erfemissies uitgebracht.

In dit kennisboekje hebben we eerst de regelgeving beschreven met praktische uitleg hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Vervolgens gaan we in op de maatregelen.Deze maatregelen variëren van complete herinrichting van het erf tot losse maatregelen, zoals het verplaatsen van de grondwaterbron verder van de sloot af.

Lees het kennisboekje

>>Nieuw: Kennisboekje Erfemissie

Heeft u een vraag?

neem contact op