info@bodemenwaterflevoland.nl

Geslaagde demobijeenkomst gewasbescherming

14-06-2018

Geslaagde demobijeenkomst gewasbescherming

Namens het Actieplan Bodem & Water heeft Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) op 1 juni 2018 een demonstratiebijeenkomst over gewasbescherming in Flevoland georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst hebben ongeveer 60 aanwezige fruittelers diverse demonstraties bijgewoond van de nieuwste technieken en innovaties, waarmee de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu verder verminderd kunnen worden. Bestuurders Cees Masteling van de NFO en Ton Leijten van het waterschap hebben de bijeenkomst geopend. Beide bestuurders benadrukten in hun opening de samenwerking van beide organisaties op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit.

Demobijeenkomst

Gastheer voor de demobijeenkomst was Fruitbedrijf De Groen in Luttelgeest. Na de opening door de bestuurders volgden twee presentaties. Bert van den Bosch van het waterschap vertelde o.a. dat in 2017 op de twee meetpunten van oppervlaktewater in fruitteeltgebieden géén normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen zijn gemeten, terwijl in 2016 het nog om 7 normoverschrijdingen ging. Een mooi resultaat! Erno Bouma (agrometeoroloog) legde de aanwezige fruittelers de ‘spelregels’ rondom het bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) uit. Na de presentaties gingen de fruittelers in groepjes uiteen en bezochten zij in een carrousel de volgende vijf demo’s:

  1. Gebruik van de erfemissiescan
  2. Zuiveringsvoorzieningen (Phytobac en Heliosec) voor de behandeling van restvloeistof en/of reinigingswater van de spuitmachine
  3. Aanleg van een vul- en wasplaats voor de spuitmachine en uitleg over de milieuregels
  4. Toelichting op aangescherpte wet- en regelgeving voor verminderen spuitdrift
  5. Twee spuitmachines met een hoge driftreductie

Na de carrousel gingen de fruittelers naar de boomgaard om beide spuitmachines in werking te zien. Uiteraard werd er ook een rondje door de boomgaard gemaakt, waarbij teelttechnische zaken met elkaar zijn besproken. De demobijeenkomst werd afgesloten met een BBQ en drankje.

Verlenging spuitlicentie 

Alle agrariërs die beroepsmatig met gewasbeschermingsmiddelen werken, zijn verplicht om een geldig bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) te hebben. De spuitlicentie is  5 jaar geldig en in deze periode moeten agrariërs minimaal 4 kennisbijeenkomsten volgen. Met het bijwonen van de demobijeenkomst hebben de fruittelers 1 punt gehaald voor de verlenging van hun spuitlicentie, onderdeel ‘Veiligheid en Techniek’. De reacties van de aanwezige fruittelers waren positief en zij hebben de nodige kennis opgedaan.

>>Geslaagde demobijeenkomst gewasbescherming

Heeft u een vraag?

neem contact op