info@bodemenwaterflevoland.nl

Nieuwe ronde Zicht op de Bodemstructuur van start

24-04-2018

Nieuwe ronde Zicht op de Bodemstructuur van start

Vorig jaar zijn we gestart met het project Zicht op de Bodemstructuur; een project waarin boeren samen met hun buur(t)man en een deskundige de bodemkwaliteit van de grond onder de loep nemen. Het doel? Leren van de bodem én van elkaar. Voor een duurzame en toekomstgerichte landbouw. Er werden het afgelopen jaar veel ervaringen uitgewisseld tijdens heuse kuilgesprekken en de bodem werd goed onder de loep genomen. Wilt u ook weten wat de bodem u vertelt? Meldt u dan aan voor fase A van de nieuwe ronde!

Folder Zicht op de Bodemstructuur (pdf)

In de eerste fase (juni – augustus 2018) leert u hoe u een profielkuil kunt beoordelen op structuur, waterhuishouding en bodemleven. Nuttige informatie, die specifiek op uw eigen grond van toepassing is.

Wanneer u zich voor het project aanmeldt, gaat u in groepsverband aan het werk. Door het graven van profielkuilen leert u onder begeleiding van een expert hoe u de bodem kunt beoordelen; van de structuur, bodemopbouw en storende lagen, tot aan de verdichting, organische stof, bodemleven en de ontwatering. Alles wordt besproken, zo bent u uiteindelijk een expert op het gebied van grond!

Ook worden er kuilgesprekken en terugkomdagen georganiseerd; individueel én in groepsverband. Door op deze manier in de praktijk de bodem te analyseren, krijgt u als ondernemer meer zicht op de bodem.

Aanmelden
Voor deelname aan het project kunt u contact opnemen met Albert Jan Olijve van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), via projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl of 06-51899579.

Bekijk de compilatievideo met Peter Kuipers Munneke

Fase A B
Periode juni - augustus vanaf juni
Looptijd 1 - 3 maanden 2 jaar
Stappen Veldexcursie

Individueel bedrijfsbezoek
van bodemexpert
(1 per jaar)

  Zelfstandige bodembeoordeling
met buurman
Bedrijfsbodemadvies
(1 per jaar)
  Terugkomdag Groepsbijeenkomsten
(2 per jaar)
  Kuilgesprek Mogelijkheid voor
experimenteren
  Evaluatiebijeenkomst

Kennisdag Bodem & Water

  Kennisdag Bodem & Water  
Bijdrage per deelnemer € 285,- (excl. BTW) € 375,- (excl. BTW ) per jaar
€ 750,- (excl. BTW) voor 2 jaar

>>Nieuwe ronde Zicht op de Bodemstructuur van start

Heeft u een vraag?

neem contact op