info@bodemenwaterflevoland.nl

De bezem erdoor bij 530 agrariërs

26-04-2019

De bezem erdoor bij 530 agrariërs

Aan de ‘Bezemactie Flevoland’ doen in totaal 530 land- en tuinbouwbedrijven mee en dat is ruim boven de verwachting. Agrariërs kunnen door deelname aan deze actie restanten van gewasbeschermingsmiddelen laagdrempelig, kosteloos en anoniem laten afvoeren door een erkende afvalinzamelaar.

Het gaat hierbij om middelen die zij niet meer mogen gebruiken en vaak al langere tijd in de kast (opslag) staan. De ‘Bezemactie Flevoland’ draagt bij aan schoner oppervlaktewater en grondwater, een gezamenlijk belang.

Bedrijfsbezoeken
Distributeurs en adviesdiensten van gewasbeschermingsmiddelen die actief zijn in Flevoland, doen mee aan het project. Mede dankzij hun inzet is de ‘Bezemactie Flevoland’ een groot succes! Adviseurs voeren de bedrijfsbezoeken uit en daarbij wordt samen met de agrariër de middelenkast doorgenomen. De CLM-bezemtool laat snel zien welke middelen wel of niet zijn toegelaten. Restanten van gewasbeschermingsmiddelen die de agrariër niet meer mag of wil gebruiken, worden apart gezet en later kosteloos opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. Inmiddels hebben de adviseurs alle bedrijfsbezoeken uitgevoerd.

Ophaalrondes
Een erkende afvalinzamelaar haalt alle restanten van gewasbeschermingsmiddelen in vier rondes op. Inmiddels zijn er drie ophaalrondes uitgevoerd, namelijk in februari, maart en april 2019. Op 450 land- en tuinbouwbedrijven is in totaal ruim 25.000 kg aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald. Dit betekent gemiddeld 55 kg per adres. Naast gewasbeschermingsmiddelen waarvan de toelating net is ingetrokken, zitten er ook middelen bij die al tientallen jaren niet meer gebruikt mogen worden. In mei 2019 volgt de laatste ophaalronde bij de overgebleven deelnemers. Zij worden hierover geïnformeerd.

Meer informatie
Het project wordt in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland uitgevoerd door CLM. Provincie Flevoland en drinkwaterbedrijf Vitens dragen financieel bij en steunen dit project. Voor vragen over de ‘Bezemactie Flevoland’ kan contact worden opgenomen met Joost Lommen van CLM, bereikbaar op telefoonnummer 0345 - 470 700 of Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland, bereikbaar op telefoonnummer 0320 - 274 911.

>>De bezem erdoor bij 530 agrariërs

Heeft u een vraag?

neem contact op