info@bodemenwaterflevoland.nl

Levendige discussies over aanpak van erfemissies

22-10-2018

Levendige discussies over aanpak van erfemissies

Flevolandse agrariërs hebben al grote stappen gezet om belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De naleving van milieuregels is goed. Desondanks worden er nog steeds teveel gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen. Op 18 oktober jl. gingen in Dronten meer dan 70 agrarische ondernemers in gesprek over te nemen maatregelen.

Arnold Michielsen, voorzitter LTO Noord Flevoland en Lida Schelwald-van der Kley, heemraad Waterschap Zuiderzeeland, openden de bijeenkomst. Vervolgens vertelde Joanneke Spruijt van het waterschap ondermeer over mogelijke emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen en aandachtspunten en maatregelen om deze te voorkomen.

Workshops

In de daaropvolgende drie workshops werd er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over maatregelen om erfemissies te voorkomen. Hilfred Huiting van Wageningen University & Research, Open teelten hield een workshop over zuiveringsvoorzieningen en spoelstrategieën. Jan Broos van Broos water en Johan Bergmans (akkerbouwer) discussieerden aan de hand van stellingen met de aanwezigen over volautomatische reiniging op de spuitmachine, het verplaatsen van de vulpaats en de aanleg van wasplaats met zuiveringsvoorzieningen. In de workshop van Esther van der Wijk (Provincie Flevoland) en Roelof Noord (RVO.nl) kon men informatie krijgen en  vragen stellen over het indienen van een POP3 subsidieaanvraag.

Levendige discussies

Ook subsidieadviseurs en leveranciers van zuiveringsvoorzieningen, vul- en wasplaatsen, spuitmachines met volautomatische reiniging en subsidieadviseurs zuivering waren aanwezig. Zowel tijdens de workshops als op het demonstratieplein ontstonden levendige discussies. Het was duidelijk dat de ondernemers openstaan voor het nemen van maatregelen en actief nadenken over oplossingen die inpasbaar zijn in hun bedrijf.

Meer info: POP3 subsidieregeling ‘Niet productieve investeringen water’

Kennisboekje over erfemissies

>>Levendige discussies over aanpak van erfemissies

Heeft u een vraag?

neem contact op