info@bodemenwaterflevoland.nl

2e Kennisontmoeting voor agrariërs

28-07-2016

2e Kennisontmoeting voor agrariërs

Na een succesvolle eerste kennisontmoeting organiseert het Actieplan Bodem en Water op 30 augustus voor de tweede keer een kennisontmoeting voor agrariërs. Alle agrarische ondernemers uit de provincie worden daarvoor van harte uitgenodigd. Het doel van de avond is om kennis te delen en te ontwikkelen over thema’s die van belang zijn voor de landbouwsector in Flevoland. Bijvoorbeeld erfinrichting, bodemverdichting, beregeningswater en koolstof in de bodem. Deze en eventuele nieuwe thema’s zullen in groepjes worden besproken.

Actieplan Bodem en Water

De kennisontmoetingen worden georganiseerd vanuit het Actieplan Bodem en Water, waarin LTO Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland op een bijzondere manier samenwerken aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw. Een gezonde en duurzame landbouw in Flevoland is een gemeenschappelijk belang van alle drie de partijen. Het is belangrijk voor de economie en voor leefbaarheid van het platteland. Door de handen ineen te slaan zijn ze het meest succesvol zijn in het bereiken van hun doelen.

De bijeenkomst vindt plaats op 30 augustus in de Meeuwenhoeve in Lelystad van 20:00 tot 22:00 uur. Mocht u willen deelnemen aan deze kennisontmoeting, dan kunt u zich melden bij Agnes van der Schot, via agnes.vanderschot@flevoland.nl.

>>2e Kennisontmoeting voor agrariërs

Heeft u een vraag?

neem contact op