info@bodemenwaterflevoland.nl

Terugblik veldbijeenkomst 5 augustus

18-08-2021

Terugblik veldbijeenkomst 5 augustus

Donderdag 5 augustus organiseerde Actieplan Bodem & Water in samenwerking met Delphy, NMI en CLM Onderzoek en advies een veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting, alternatieve loofdoding en perceelafspoeling in ruggenteelt. De veldbijeenkomst vond plaats op een perceel aan de Beverweg 6 in Swifterbant, waar onlangs ook de Pootaardappelvelddag werd gehouden. “De bijeenkomst is een mooi moment om te meten waar we nu staan en met elkaar de mogelijkheden door te nemen,” vindt bezoeker Tiddo Groen.

In kleine groepen zijn de aanwezigen rondgeleid, gevolgd door een borrel. De rondleiding werd gegeven door Niek Vedelaar van Delphy. 

Bemestingsproef

Het doel van deze proef is onderzoeken of er alternatieve bemestingsstrategieën toegepast kunnen worden die mogelijk minder emissie van nutriënten oplevert, met het liefst in standhouden van de landbouwkundige opbrengsten. In de proef met verschillende bemestingsmethoden was de opbrengst bij de standaard gift 21 ton per hectare. De opbrengst bij drijfmest in de rij was 22 ton per hectare. De aardappelen bemest met de standaard gift gaven 22 knollen per vierkante meter, bij drijfmest in de rij waren dat 23 knollen per vierkante meter. De andere bemestingsmethode was het volvelds toedienen van drijfmest, waarbij de opbrengst 25 ton per hectare was en het aantal knollen 27 per vierkante meter.

Ondanks dat de opbrengsten in de proef tegenvielen, is er een interessante conclusie vanuit het teeltjaar 2020 te trekken. Niek Vedelaar: “De resultaten doen vermoeden dat drijfmest in de rij de kunstmestgift in de (poot)aardappelteelt kan vervangen.” Met drijfmest in de rij heb je slechts de halve hoeveelheid mest nodig, houd je meer mestruimte over voor vaste mest of compost en dat betekent mogelijk minder emissie naar bodem- en oppervlaktewater. Hij benadrukt dat dit de conclusie is op basis van eenjarig onderzoek.

Beter benutten stikstof

Bij de bemestingsproef is ook gekeken naar de stikstof in de bodem in het najaar van 2020. Dergelijke metingen worden ook verricht binnen het project GLB-pilot ‘Beter benutten stikstof’ onder de vlag van het ABW (samen met het Flevolands Agrarisch Collectief). Voor dit project hebben 33 bedrijven in Flevoland zich aangemeld. Projectleider Sandra Lenders van het ABW legt uit: “Het hoofddoel van het project is: mogelijkheden om stikstof beter te benutten binnen het teeltsysteem: hoeveel stikstof zit er in de bodem voor, tijdens en na de teelt? Kunnen de planten erbij en hoe kunnen we de stikstofvoorraden beter benutten en behouden?”

Uit de meting bleek dat aardappelen ongeveer 100-130 kilogram stikstof per hectare nalaten. Dat correspondeert met de bemestingsproef. Het is bekend dat een aardappel inefficiënt is in stikstof benutten. Gewassen als granen en suikerbieten halen met de wortels beter stikstof uit de grond.

Afspoelingsproef

Verschillende maatregelen die afspoeling zouden kunnen verminderen, zoals extra infiltratiegreppel, zaaien van haver tussen de ruggen, erosiestoppers, afvoergreppel waarin gaten worden geponst die gevuld worden met compost, inzet van een woelpoot etc., worden getest op praktische toepasbaarheid en de mogelijkheid om afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

De maatregelen en de werkwijze van de pilot zijn zichtbaar in het proefveld. Tijdens de veldbijeenkomst zijn de eerste resultaten uit deze proefopstelling gedeeld.

Dinsdag 24 augustus vindt de volgende veldbijeenkomst plaats.

IMG_5562 kopiëren IMG_5531 kopiëren IMG_5555 kopiëren IMG_5560 kopiëren IMG_5568 kopiëren

>>Terugblik veldbijeenkomst 5 augustus

Heeft u een vraag?

neem contact op